ประกาศเลื่อน หัวหิน มาราธอน


วันที่ : 17/03/2020

ประกาศเลื่อน หัวหิน มาราธอน

เรียน นักวิ่ง

          เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรน่า (Corona virus)” หรือ COVID-19 ได้กระจายไปทั่วโลก เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 คณะกรรมการจัดงานวิ่ง หัวหินมาราธอน ครั้งที่ 3 จึงขอเลื่อนกำหนดการงานวิ่งในปีนี้ จากวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 ไปจัดในปีหน้า วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 โดยนักวิ่งที่ได้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแล้ว สามารถเลือกแนวทางและวิธีการต่างๆ ได้ดังนี้

1. ยืนยันสิทธิการเข้าร่วมการแข่งขัน จากปีนี้เลื่อนไปเป็น 9 พฤษภาคม 2564
โดยคณะกรรมการจัดงาน จะมอบผ้าบัฟหัวหินมาราธอน (BUFF HUA HIN MARATHON) มูลค่า 180 บาท ให้กับผู้สมัครที่ยืนยันเข้าร่วมการแข่งขัน

2.ขอยกเลิกและคืนเงินค่าสมัคร
* ผู้สมัครจะได้รับเงินคืนภายใน 6-10 พฤษภาคม 2563
* กรุณากรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 เมษายน 2563 หากเกินกำหนดนี้ถือว่าท่านยืนยันเข้าร่วม Hua Hin Marathon 2021

โดยผู้สมัครสามารถเลือกแนวทางและวิธีการต่างๆ ได้ที่ลิ้งค์นี้
HUA HIN MARATHON 2021 < Click

ขอแสดงความนับถือ
นายสายัณห์ สมดุลยาวาทย์
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขัน HUA HIN MARATHON

ประกาศเลื่อน หัวหิน มาราธอน

บทความอื่น ๆ


"ระยะทางกับความประทับใจทุกเส้นทางที่ให้คุณได้มากกว่าความโชคดี"