CHA AM - HUA HIN MARATHON 2022

มาราธอนนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยว
"เปิดเมืองเปิดประเทศอย่างปลอดภัย"

ชะอำ-หัวหิน มาราธอน 2565
CHA AM-HUA HIN MARATHON 2022


วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565

จุดเริ่มต้นและเส้นชัย ณ หาดชะอำเหนือ
อำเภอเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศฝ่ายจัดการแข่งขัน HUA HIN MARATHON
          จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทั่วโลก ได้ส่งสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจการค้า การทำงาน อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โรงแรม-ที่พัก ร้านอาหาร รวมไปถึงภาคธุรกิจอื่นๆ มากมาย โดยเฉพาะกิจกรรมที่รวมคนจำนวนมาก ตลอดจนการจัดการแข่งขันกีฬามวลชน ทำให้รายการแข่งขันวิ่ง HUA HIN MARATHON ได้เลื่อนการจัดงานมาแล้วถึง 2 ครั้ง 2 ปี (2020-2021)
          เพื่อให้การจัดการแข่งขันในปี 2022 นี้ ดำเนินการจัดการแข่งขันต่อไปได้ตามกำหนด คือวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 JOG&JOY ฝ่ายจัดการแข่งขัน จึงขอปรับเปลี่ยนรายการแข่ง ดังต่อไปนี้
- ปรับเปลี่ยนชื่อรายการแข่งขัน เป็น “ชะอำ-หัวหิน มาราธอน” (CHA AM-HUA HIN MARATHON 2022)
- เปลี่ยนสถานที่จัดงาน (จุดเริ่มต้นและเส้นชัย) เป็น หาดชะอำเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
- รายชื่อนักวิ่งผู้สมัครในปี 2020-2021-2022 ทั้งหมด จะถูกโอนย้ายมายังการแข่งขัน Cha Am-Hua Hin Marathon 2022 โดยอัตโนมัติ
- เปลี่ยนเส้นทางวิ่ง เป็น หาดชะอำเหนือ-ถนนร่วมจิตรเลียบหาดชะอำ-ซอยชะอำ 31-ถนนเพชรเกษม วิ่งบนถนนเพชรเกษม ประมาณ 16 กม. ลอดอุโมงค์รันเวย์สนามบินหัวหิน แล้วกลับตัว (U-Turn) ที่หน้าทางเข้าสถาบันการบินพลเรือน แล้ววิ่งกลับหาดชะอำตามเส้นทางเดิม วิ่งเข้าเส้นชัย ณ หาดชะอำเหนือ ที่เดิม

22 มีนาคม 2565

ประเภทของการแข่งขัน
MARATHON 42.195 Km.
ปล่อยตัว 03.00 น. Cut Off 7 ชั่วโมง
รับสมัคร 1,000 คน แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชาย หญิง
อายุ 18-39 ปี อายุ 18-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปี อายุ 50 ปีขึ้นไป
อายุ 60 ปีขึ้นไป  


HALF MARATHON 21.1 Km.
ปล่อยตัว 04.30 น. Cut Off 3.30 ชั่วโมง

รับสมัคร 1,500 คน แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชาย หญิง
อายุ 16-29 ปี อายุ 16-29 ปี
อายุ 30-39 ปี อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปี อายุ 50 ปีขึ้นไป
อายุ 60 ปีขึ้นไป  


MINI MARATHON 10.5 Km.
ปล่อยตัว 05.00 น. Cut Off 2 ชั่วโมง
รับสมัคร 2,500 คน แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชาย หญิง
อายุไม่เกิน 15 ปี อายุไม่เกิน 15 ปี
อายุ 16-29 ปี อายุ 16-29 ปี
อายุ 30-39 ปี อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปี อายุ 50-59 ปี
อายุ 60 ปีขึ้นไป อายุ 60 ปีขึ้นไปFUN RUN 5 Km.
ปล่อยตัว 05.15 น. รับสมัคร 1,000 คน

ชาย-หญิง
OPEN
ไม่แบ่งกลุ่มอายุ / ไม่มีการแข่งขันถ้วยรางวัล-เสื้อที่ระลึก-เหรียญผู้พิชิต-ประกาศณียบัตร-อื่นๆ

รายการ42K21K10K5K
ถ้วยรางวัล1-51-51-5-
เสื้อวิ่งที่ระลึก
เสื้อ 42K Finisher---
เหรียญผู้พิชิต
Timing chips-
Goodie Bag
ประกันอุบัติเหตุ
ประกาศณียบัตร-
อาหาร-เครื่องดื่ม (Set)


ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน (สมัครล่าช้า)

ประเภทสมัครล้าช้าจำนวนรับ
Date22-31 มีนาคม 2565 
42K1,500.-100 คน
21K1,000.-100 คน
10K600.-100 คน
5K500.-100 คน
  400 คน

บริการ รถรับ-ส่ง นักวิ่งไป-กลับ หัวหิน-ชะอำ
        นักวิ่งที่พักในหัวหินสามารถใช้บริการรถ รับ-ส่ง / ไป-กลับ จาก ลานหน้าวัดเขาไกรลาศ หัวหิน มายังสถานที่จัดงาน หาดชะอำเหนือ กำหนดเวลารถ รับ-ส่งนักวิ่งจะแจ้งในภายหลัง โดยนักวิ่งจะต้องลงทะเบียนเพื่อใช้บริการล่วงหน้า โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บ 
www.huahinmarathon.com และ Jogandjoy Facebook โปรดติดตามประกาศอีกครั้ง

กติกาการแข่งขัน

       1.การแข่งขันในสนามวิ่งนี้ เป็นสนามวิ่งนานาชาติ การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
       2.ใช้ Timing chip จับการแข่งขัน 42K-21K-10K เวลาเริ่มต้นนับจาก Chips start
       3.ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร พ.ศ.2565 ลบด้วย พ.ศ. เกิด
       4.ผู้ได้รับรางวัลต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง / Passport ที่มี วัน-เดือน ปีเกิด ที่มีรูปถ่ายติดอยู่ ต่อคณะกรรมการ
       5.นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์
       6.นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อ มองเห็นชัดเจน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลในกรณีที่ หมายเลขประจำตัววิ่งพับ หรือการติดเบอร์ผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่า ผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภท/กลุ่มอายุใด
       7.รายการแข่งขันนี้ ไม่ส่งเสริมสนับสนุนการซื้อขาย BIB ต่อ การนำ BIB ของผู้สมัครอื่นมาร่วมวิ่ง ไม่สามารถแก้ไข-เปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้สมัครได้ นักวิ่งต้องถูกตัดสิทธิ์ในการรับรางวัล


รายการแข่งขันนี้ ได้รับอนุญาตให้จัดงาน จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี
ภายในมาตรการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19


* ผู้เข้าร่วมกิจกรรม คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ ทุกคน ต้องฉีดวัคซีนครบโดส อย่างน้อย 2 เข็ม ก่อนวันที่ 1 พ.ค. 65
* ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ต้องแสดงผลการตรวจ ATK 72 ชั่วโมง ก่อนเวลา 18.00 น. วันเสาร์ที่ 7 พ.ค. 2565 โดยต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนจาก APP หมอพร้อม (vaccination certificate) พร้อมกับ แสดงรูปภาพผลการตรวจ ATK ด้วยตัวเอง โดยเขียน ชื่อ/วันที่ตรวจ ถ่ายรูปคู่กับบัตรประชาชน ต่อเจ้าหน้าที่ในวันรายงานตัวรับเบอร์วิ่งและเสื้อ 7 พ.ค. 65 ณ สถานที่จัดงาน โรงแรมลองบีช ชะอำ เวลา 09.00-18.00 น.
* ผู้สมัครที่รับ BIB-เสื้อที่ระลึก โดยการจัดส่งทาง Kerry Express จะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนจาก APP หมอพร้อม (vaccination certificate) พร้อมกับแสดงรูปภาพผลการตรวจ ATK ด้วยตัวเอง โดยเขียน ชื่อ/วันที่ตรวจ ถ่ายรูปคู่กับบัตรประชาชน ต่อเจ้าหน้าที่ในวันรายงานตัวรับเบอร์วิ่งและเสื้อ 7 พ.ค. 65 ณ สถานที่จัดงาน งาน โรงแรมลองบีช ชะอำ เวลา 09.00-19.00 น. หรือ แสดงในเช้าวันแข่งขัน 8 พ.ค. 65 เพื่อขอรับสัญลักษณ์ ATK PASS ก่อนปล่อยตัวในแต่ละระยะทาง อย่างน้อย 30 นาที
* ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่มีผลการตรวจ ATK ต้องเข้ารับการตรวจ ATK ณ สถานที่จัดงาน (โรงแรมลองบีช ชะอำ) ในวันเสาร์ที่ 7 พ.ค. 65 เวลา 09.00-18.00 น. (ค่าบริการ 80 บาท/คน) ไม่มีบริการตรวจ ATK ในเช้าวันแข่งขัน 8 พ.ค. 65
* ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ไม่รับสมัครหน้างานโดยเด็ดขาด
ห้ามการซื้อ-ขาย BIB หรือโอน BIB ให้บุคคลอื่นโดยเด็ดขาด
* คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์การเข้าพื้นที่จัดงาน เฉพาะผู้สมัครวิ่งเท่านั้น (NO BIB NO RUN)
* ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้นในขณะ วิ่ง-ดื่ม-กิน *(พิธีกรจะแจ้งให้ถอดก่อนวิ่ง)
* ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องผ่านจุดคัดกรองตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ก่อนเข้าพื้นที่
* ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องลงทะเบียนใน Application “ไทยชนะ” ในวันจัดงาน 7-8 พฤษภาคม 2565
* การเข้าจุดสตาร์ท ต้องเข้าเป็นระยะทาง เป็นกลุ่ม-Wave ตามจำนวน ซึ่งจะแจ้งใน BIB ของนักวิ่งแต่ละคน
* การปล่อยตัวออกจากจุดสตาร์ท ปล่อยตัวเป็น Wave (Wave ละไม่เกิน 200 คน ห่างกัน 3-5 นาที)
* จับเวลาด้วย Chips Timing (Chips Start) นักวิ่งต้องเข้าไปรับสถิติบน Application ในโทรศัพท์มือถือเท่านั้น
* หลังวิ่งเข้าเส้นชัย นักวิ่งต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา (แจกฟรีทุกคน พร้อมรับเหรียญ หลังวิ่งเข้าเส้นชัย)
* บริการอาหารเป็นชุดหลังเข้าเส้นชัย นักวิ่ง 1 คน ต่อ 1 ชุดเท่านั้น (ไม่มีซุ้มอาหาร โปรดเลี่ยงการทานอาหารในบริเวณงาน)  

นายสายัณห์ สมดุลยาวาทย์
RACE DIRCETOR
22 มีนาคม 2565


กำหนดวัน
ตรวจโควิด-19 (ATK)
รับเสื้อ-เบอร์วิ่ง-Timing chips


วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-18.00 น.
ณ สถานที่จัดงาน (โรงแรมลองบีช ชะอำ) อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
โทร. 098-824-1317, 086-391-8434

ผู้สมัครทุกคน โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หน้าการรับสมัคร Online บนโทรศัพท์มือถือ
หรือ Passport และเลขที่ Order No ไปติดต่อขอรับ หมายเลขประจำตัวผู้แข่งขัน-เสื้อที่ระลึก
ไปรับแทนคนอื่น ต้องแสดงบัตรประชาชนของตน และอีเมลยืนยันการสมัครของนักวิ่ง

รายการนี้ มีสมัครแบบเลือกส่งโดย Kerry Express (เฉพาะผู้สมัครในรอบปกติ)
การจัดส่งจะส่งเป็นรายบุคคล 1 ซอง ต่อ 1 นักวิ่ง ไม่มีบริการส่งรวมหลายคนใน 1 ซอง
เริ่มส่ง 20 เมษายน 2565

การตรวจโควิด-19 แบบ Antigen Test Kit (ATK)
โดยฝ่ายการแพทย์ ในวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-18.00 น.
ณ สถานที่จัดงาน ค่าใช้จ่าย 80 บาท/คน

ผู้สมัครที่รับ BIB-เสื้อที่ระลึก โดยการจัดส่งทาง Kerry Express
จะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนจาก APP หมอพร้อม (vaccination certificate)
พร้อมแสดงรูปภาพผลการตรวจ ATK ด้วยตัวเอง โดยเขียน ชื่อ/วันที่ตรวจ ถ่ายรูปคู่กับบัตรประชาชน ต่อเจ้าหน้าที่
ในวันรายงานตัวรับเบอร์วิ่งและเสื้อ 7 พ.ค. 65 ณ สถานที่จัดงาน โรงแรมลองบีช ชะอำ เวลา 09.00-19.00 น. หรือ
แสดงในเช้าวันแข่งขัน 8 พ.ค. 65 เพื่อขอรับสัญลักษณ์ ATK PASS ก่อนปล่อยตัวในแต่ละระยะทาง อย่างน้อย 30 นาที


"ระยะทางกับความประทับใจทุกเส้นทางที่ให้คุณได้มากกว่าความโชคดี"