RIVER KWAI HALF MARATHON 2021

RIVER KWAI HALF MARATHON 2021
(THAILAND ROAD CHAMPIONSHIP 21K)
21.2.2021
KANCHANABURI


จุดเริ่มต้นและเส้นชัย ณ สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก-สนามกีฬา 36 พรรษาสยามราชกุมารี, จังหวัดกาญจนบุรี

เปิดลงทะเบียนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9:00 น.

>> ใครมาใหม่ คลิ๊กดูวิธีสมัครได้ที่นี่เลย <<

จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีดำริในการสร้างการเชื่อมโยงมรดกทางประวัติศาสตร์โลกของสะพานข้ามแม่น้ำแคว โดยการใช้การแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอนระดับนานาชาติ ผนวกแนวทางการกีฬาเชิงท่องเที่ยว (Sports Tourism) ให้เป็นเครื่องมือยึดโยงสู่การบรรจุแผนยุทธศาสตร์กีฬาเพื่อสร้างรายได้เชิงเศรษฐกิจสู่ท้องถิ่น

“REVERKWAI HALF MARATHON Thailand Road Championship 2021” ได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อสร้างการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ให้สู่ความเป็นเลิศ และ กีฬาเชิงท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน โดยการทำงานระบบบูรณาการของหลายภาคส่วน ทั้งองค์กรรัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของโครงการ

เส้นทางการแข่งขันวิ่งครั้งนี้เป็นเส้นทางที่ถูกออกแบบกับการเชื่อมโยงของประวัติศาสตร์สะพานข้ามแม่น้ำแคว, วิถีชุมชน, บรรยากาศธรรมชาติ และสุสานบรรพชนของเหล่าทหารสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์เพื่อที่จะนำเสนอให้บรรจุอยู่ในเส้นทางวิ่งสัญลักษณ์ของโลก (World Iconic Race) ที่เป็นจุดเชื่อมโยงการระลึกทางประวัติศาสตร์จากอดีตสู่ปัจจุบัน และอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกของโลกในประเทศไทย

องค์คณะทำงานบูรณาการ จังหวัดกาญจนบุรี, สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย, การกีฬาแห่งประเทศไทย, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, การรถไฟแห่งประเทศไทย, กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, สมาคมกรีฑาแห่งเอเชีย, สมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทย (TMPSA) และภาคเอกชนอื่นๆ ได้ร่วมมือกันในการจัดสอดประสาน และสร้างมิติใหม่การทำงานของวงการกีฬา

ในการจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นต้นแบบของการยกระดับมาตรฐานใหม่ที่ทางสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย และสมาคมกรีฑาแห่งเอเชีย (Asian Athletics Association) กำลังจะดำริขึ้นเป็นครั้งแรกที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ในทวีปเอเชีย ในชื่อของ Asia Road Label เพื่อเตรียมรองรับการกลับมาของการจัดงานแบบนานาชาติ หลังสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 คลี่คลายในอนาค

การจัดการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นการจัดแข่งขันในรูปแบบ New Normal Race ซึ่งจะอยู่ภายใต้มาตรฐานการจัดงานแบบควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัย (Safety and Hygiene Management) ซึ่งทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดไว้ ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดดังกล่าว

วัตถุประสงค์การจัดงาน
 1. เพื่อเป็นการยกระดับการแข่งขันสู่มาตรฐานระดับนานาชาติและระดับโลกในอนาคต
 2. เพื่อเป็นต้นแบบมาตรฐานระดับ Asia Road Labels ครั้งแรกในประวัติศาสตร์วงการกรีฑาแห่งเอเชีย
 3. เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานการจัดงานแบบ New Normal สอดคล้องกับสถานการณ์การป้องกันโรคโควิด 19
 4. เพื่อเป็นการระลึกถึงประวัติศาสตร์ และวีรบุรุษจากทั่วโลกกับสะพานข้ามแม่น้ำแคว
 5. เพื่อเป็นการสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจเชิง Sports Tourism สู่เมือง ด้วยอัตลักษณ์แห่งประวัติศาสตร์ของโลก

Highlights ของการแข่งขัน River Kwai Half Marathon 2021 
 • เส้นทางวิ่งบน สะพานข้ามแม่น้ำแคว สะพานแห่งประวัติศาสตร์โลก
 • จุดปล่อยตัว บริเวณ สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก สงครามโลก ครั้งที่ 2
 • การแข่งขันแบบระยะ Half Marathon ระยะเดียวเท่านั้น
 • เส้นทางวิ่งปิดถนน 100 % ตามมาตรฐานการจัดงานวิ่งระดับโลก
 • การรวมตัวของผู้จัดระดับประเทศ ในการจัดการแข่งขัน
 • ระบบการจัดแข่งขันระดับมาตรฐานนานาชาติ รับรองสมาคมกรีฑาแห่งเอเชีย

ประเภทการแข่งขัน

HALF MARATHON 21.1 KM
ปล่อยตัวเวลา 05.00 น. Cut Off 3.30 ชั่วโมง (08.30 น.)
รับสมัครจำนวน 3,000 คน ค่าสมัคร 790 บาท 1-10 พฤศจิกายน / 899 บาท 11-30พฤศจิกายน
จับเวลาด้วย Timing chips Systems by SportSplits Thailand (Chips Start)

แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขัน (ปี 2563 ลบด้วยปี พ.ศ.เกิด) ดังนี้
ชายหญิง
18-2418-24
25-2925-29
30-3430-34
35-3935-39
40-4440-44
45-4945-49
50-5450-54
55-5955-59
60-6460-64
65+65+


ถ้วยรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เงินรางวัล / เหรียญผู้พิชิต  / อื่นๆ

รายการ21KM
ถ้วยรางวัล OVER ALL ชาย/หญิง1-10
เงินรางวัล OVER ALL ชาย/หญิง1-10
ถ้วยรางวัล AGE GROUP ชาย/หญิง1-3
เสื้อวิ่ง T-Shirt
เหรียญผู้พิชิต
Timing chip+SportSplits Tracker
ประกาศเกียรติบัตร (ดาวน์โหลด์)
รูปถ่าย ฟรี
อาหารกล่อง
ประกันอุบัติเหตุ

รายละเอียดเงินรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน OVER ALL

อันดับ             
ชาย    
หญิง   
1.20,000.- 20,000.-
2. 15,000.- 15,000.-
3. 10,000.- 10,000.-
4. 9,000.- 9,000.-
5. 8,000.- 8,000.-
6. 7,000.- 7,000.-
7. 6,000.- 6,000.-
8. 5,000.- 5,000.-
9. 4,000.- 4,000.-
10. 3,000.- 3,000.-
รวม 87,000.- 87,000.-


* นักวิ่งที่ได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลในกลุ่ม Over All ชาย/หญิง 1-10 จะถูกตัดสิทธิ์การรับถ้วยรางวัล ในกลุ่มอายุ โดยอัตโนมัติ

* ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯ

Running New Normal ภายในสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19
 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศ และไม่เคยเดินทางกลับมาจากต่างประเทศในรอบ 14 วัน นับถึงวันวิ่ง
 • จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งหมด 3,000 คน
 • การปล่อยตัวออกจากจุดสตาร์ท ปล่อยตัวเป็น Wave ตามเพศ ตามกลุ่มอายุ ตามระยะทาง (จะแจ้งให้ทราบใน BIB)
 • ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ไม่รับสมัครหน้างานโดยเด็ดขาด
 • ห้ามการซื้อ-ขาย BIB ต่อไปให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้ลงทะเบียนสมัครโดยเด็ดขาด
 • ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องติดหมายเลข BIB ไว้ที่หน้าอกเสื้อให้มองเห็นชัดเจน
 • คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์การเข้าพื้นที่จัดงาน เฉพาะผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เท่านั้น
 • ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ยกเว้นในขณะวิ่ง *(พิธีกรจะแจ้งให้ถอด)
 • ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องผ่านจุดคัดกรองตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ก่อนเข้าพื้นที่
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ในเช้าวันแข่งขัน
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องลงทะเบียนในแอปพลิเคชันการแข่งขัน Sport Splits Thailand ก่อนการแข่งขัน
 • จับเวลาด้วย Chips Timing (Chips Start) รายงานผลการแข่งขันในแอปพลิเคชันการแข่งขัน Sport Splits Thailand
 • การเข้าจุดสตาร์ท ผู้สมัครต้องเข้าเป็นกลุ่ม เป็น Wave ตามจำนวนและลำดับของการปล่อยตัว ซึ่งจะแจ้งใน BIB
 • ในเส้นทางวิ่ง นักวิ่งควรรักษาระยะห่างกับนักวิ่งคนอื่นๆ อย่างน้อย 1 เมตร สามารถวิ่งแซงได้เมื่อนักวิ่งคนหน้าวิ่งช้ากว่าที่กำหนด
 • หลังวิ่งเข้าเส้นชัยแล้ว นักวิ่งต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
 • หลังเข้าเส้นชัย ไม่มีการเข้าคิวรับสถิติเวลาในการวิ่ง นักวิ่งต้องเข้าไปรับสถิติบน Sport Splits Thailand เท่านั้น
 • นักวิ่งที่ชนะการแข่งขันในแต่ละประเภท ผลการแข่งขันจะติดบอร์ด ณ เต็นท์ตรวจสอบผลการแข่งขัน หรือที่ SportSplits Tracker
 • บริการอาหารกล่องหลังเข้าเส้นชัย นักวิ่ง 1 คน ต่ออาหาร 1 ชุดเท่านั้น
 • การรับถ้วยรางวัล จะมอบหลังจากนักวิ่งแต่ละระยะทางเข้าเส้นชัย และตรวจสอบผลการแข่งขันแล้ว ณ เวทีเส้นชัย

กำหนดวัน รับเสื้อ-เบอร์วิ่ง-Timing chips
วันเสาร์ที่ 20 กุมพาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-18.00 น.
ณ สนามกีฬา 36 พรรษาสยามราชกุมารี จังหวัดกาญจนบุรี

โทร. 098-824-1317, 064-864-0408 (JOG&JOY)

โปรดนำรูปบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานการชำระเงิน ไปแสดง

รับแทนคนอื่น ผู้ไปรับแทนต้องแสดงบัตรประชาชนของตนเอง และรูปบัตรประชาชนของผู้สมัคร
รายการนี้ ไม่มีการรับ เสื้อ-BIB ในเช้าวันแข่งขัน
ไม่มีการจัดส่ง (เสื้อ+BIB+Chips) ทางไปรษณี

"ระยะทางกับความประทับใจทุกเส้นทางที่ให้คุณได้มากกว่าความโชคดี"