ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียดทั่วไป

สอบถามการสมัครวิ่ง, วิธีการลงทะเบียน Online, การจ่ายเงินค่าสมัคร,
การยืนยันเอกสารการโอนเงิน Confirm Payment,
การส่งเอกสารนอกระบบ, อีเมล์การยืนยันการสมัครวิ่ง, การ Login เข้าใช้ระบบ
PayJogandjoy, E-mail Complete, การแก้ไขข้อมูล

E-mail: [email protected]
Tel:02-721-6009 (09.00-17.00 น.)
สอบถามรายละเอียดการจัดแข่งขัน

ติดต่อโฆษณา, สนับสนุนงานวิ่ง, ติดต่อออกบูธ, ลงทะเบียนถ่ายรูปงานวิ่ง
E-mail : [email protected] Tel : 086-3918434

ติดต่อโฆษณา, สนับสนุนงานวิ่ง, ติดต่อออกบูธ, ลงทะเบียนถ่ายรูปงานวิ่ง
E-mail : [email protected]JOG&JOY CO.,LTD.
บริษัท จ๊อกแอนด์จอย จำกัด
18/13 The Metro Pattanakan
On Nut Road Soi 80 (Yeak 5)
Prawet District, Bangkok 10250, Thailand
Tel : 02-721-6009, Fax : 02-721-6008
Mobile Phone : 086-391-8434, 081-498-9865Website by Jog And Joy

REGISTRATION

Website : www.jogandjoy.run
E-mail : [email protected]


CHIANG MAI MARATHON

Website : www.ChiangMaiMarathon.com
E-mail : [email protected]
E-mile : [email protected]


THAILAND HALF ARATHON

Website : www.ThailandHalfMarathon.com
E-mail : [email protected]


MUANG THAI MARATHON

Website : www.MuangThaiMarathon.com
E-mail : [email protected]


HUA HIN MARATHON

Website : www. www.HuaHinMarathon.com.com
E-mail : [email protected]


"ระยะทางกับความประทับใจทุกเส้นทางที่ให้คุณได้มากกว่าความโชคดี"