10th Thailand International Half Marathon 2024 #Race 2

สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิ่งรับปีใหม่

10th Thailand International Half Marathon 2024
ไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 10


วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2567
สนาม 2
@สนามกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

          การเดิน - วิ่ง เป็นการออกกำลังกายที่ดีของทุกเพศทุกวัยและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ในการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญให้มีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีอายุยืนยาว     และยังเป็นการประหยัดค่ารักษาพยาบาลอีกด้วย สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงจัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง การกุศลเพื่อสุขภาพ ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ฮาล์ฟ มาราธอน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ถึง 2561 รวม 9 ครั้ง และได้งดจัดงานไป 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) เนื่องจากวิกฤต   โรคระบาดโควิด - 19 โดยในปีนี้ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดการแข่งขันรายการวิ่งนี้ขึ้นเป็นครั้งที่ 10

          โดยในปีนี้ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จัดการแข่งขันรายการวิ่งนี้ ขึ้นเป็นครั้งที่ 10 ขึ้น จำนวน 2 สนาม ในวันและเวลาเดียวกัน คือ
          สนาม 1 : สะพานพระราม 8 กรุงเทพฯ (3 ประเภทระยะทาง คือ ฮาล์ฟมาราธอน, มินิมาราธอน และ ฟันรัน)
          สนาม 2 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (2 ประเภทระยะทาง คือ มินิมาราธอน และ ฟันรัน)

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน

Arrow เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
ที่ทรงส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังเพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดี
Arrow เพื่อนำรายได้สนับสนุนการพัฒนาสังคมในด้านการศึกษา กีฬา และอื่นๆ อันเป็นประโยชน์ ต่อสังคมและประเทศชาติ
Arrow เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และห่างไกลยาเสพติด
Arrow เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศ โดยใช้การกีฬาวิ่งถนน (Road Race) แบบนานาชาติเป็นสื่อ
Arrow เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

ประเภทการแข่งขัน
สนาม 2 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


มินิมาราธอน ระยะทาง 10 กม.
ปล่อยตัวเวลา 05.00 น. / Cut Off 2 ชั่วโมง (07.00 น.)
รับสมัคร 1,400 คน ค่าสมัคร 600 บาท
เสื้อวิ่งที่ระลึก+Bib+Timming chips
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชาย หญิง
อายุไม่เกิน 15 ปี อายุไม่เกิน 15 ปี
อายุ 16-29 ปี อายุ 16-29 ปี
อายุ 30-39 ปี อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปี อายุ 50 ปีขึ้นไป
อายุ 60 ปีขึ้นไป  

* การคำนวนอายุของผู้สมัคร เอาปี พ.ศ. 2567 ลบด้วย ปี พ.ศ. เกิดของนักวิ่ง
...............

ฟันรัน ระยะทาง 5 กม.
ปล่อยตัวเวลา 05.10 น.
รับสมัคร 500 คน ค่าสมัคร 500 บาท
เสื้อคอกลมที่ระลึก+Bib

ไม่จำกัดอายุ ไม่มีการแข่งขัน

...............

VIP. เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5 กม.
ปล่อยตัวเวลา 05.10 น.
รับสมัคร 200 คน ค่าสมัคร 1,500 บาท
รับเสื้อโปโลที่ระลึก

ไม่จำกัดอายุ ไม่มีการแข่งขัน

ถ้วยรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เหรียญผู้พิชิต  / อื่นๆ

ประเภทระยะทาง10K5KVIP 5K
ค่าสมัคร600 บาท500 บาท1,500 บาท
ถ้วยรางวัล ทุกกลุ่มอายุ1-5 
เงินราวัล Over all ชาย/หญิง1-5 
เสื้อที่ระลึกเสื้อกล้ามคอกลมโปโล
Timming chips
QR Code สถิติการวิ่ง, e-Certificate
เหรียญผู้พิชิต
ประกันอุบัติเหตุในเวลาแข่งขัน
Goodie Bag
จัดส่ง Race Pack ทางไปรษณีย์จ่ายเพิ่ม 60 บาท/คนจ่ายเพิ่ม 60 บาท/คนจ่ายเพิ่ม 60 บาท/คน
อาหาร-เครื่องดื่ม หลังวิ่ง
Arrow ค่าสมัคร ไม่รวมค่าจัดส่งของทางไปรษณีย์ การจัดส่ง เสื้อ+เบอร์วิ่ง โดยผู้สมัครต้องจ่ายเพิ่ม 60 บาท/คน สมัครและจ่ายเงินภายใน 5 ธ.ค. 66
Arrow ผู้สมัครที่เลือกการจัดส่งทางไปรษณีย์ การจัดส่งจะส่งเป็นรายบุคคล 1 ซอง ต่อ 1 นักวิ่ง *ไม่มีบริการส่งรวมหลายคนใน 1 ซอง เริ่มส่ง 25-27 ธ.ค. 66
Arrow การลงทะเบียนสมัครวิ่ง อาจปิดก่อนวันถึงกำหนด หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้
Arrow การสมัครไม่สามารถเลือกแบบเสื้อได้ ผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึกตามระยะทางที่สมัคร
Arrow เพื่อความปลอดภัย นักวิ่งควรสวมใส่เสื้อวิ่งที่ บาง-เบา-ระบายเหงื่อและความร้อนได้ดี เพื่อป้องกันโรคลมแดด (Heatstroke click)
 


เงินรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน

ประเภทกิจกรรมชาย/หญิงอันดับ 1อันดับ 2อันดับ 3อันดับ 4อันดับ 5
Mini Marathon 10KOVER ALL4,000.-3,000.-2,000.-1,500.-1,000.-

* นักวิ่งที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร

 ลานจอดรถสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในเช้าวันแข่งขัน

Arrow ลานจอดรถรอบสนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (จำนวน 1,200 คัน)
Arrow ลานจอดรถหน้า-หลังสระว่ายน้ำ (จำนวน 100 คัน)
Arrow ลานจอดข้างยิมเนเซียม 4-5 (จำนวน 120 คัน)

*** เพื่อความสะดวกในการจอดรถ โปรดเข้า-ออก ด้านถนนคลองหลวง-ปทุมธานี
เพราะถนนภายในมหาวิทยาลัยอาจถูกปิดกันเพื่อเป็นเส้นทางเดิน-วิ่ง

TIME LINE

เปิดรับสมัคร 16 ตุลาคม - 15 ธันวาคม 2566
หรือมีผู้สมัครเต็มตามจำนวน
สมัครแบบจัดส่งของทางไปรษณีย์ เปิดรับสมัครถึง 5 ธันวาคม 2566
การจัดส่ง เสื้อวิ่ง+เบอร์วิ่ง+Chips ผู้สมัครต้องเลือกการจัดส่งและจ่ายค่าจัดส่งเพิ่ม 60 บาท/คน
จัดส่งระหว่าง 25-27 ธันวาคม 2566

กำหนดการ รับเสื้อ เบอร์วิ่ง
ผู้สมัครที่ไม่ได้เลือกการจัดส่งทางไปรษณีย์ สามารถติดต่อรับได้
วันที่ 5-6 มกราคม 2567 (10.00-18.00 น.)
ณ ยิมเนเซียม 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (Location)
ผู้สมัครโปรดแสดงรูปบัตรประจำตัวประชาชน และเลขที่ Order No การสมัคร ต่อเจ้าหน้าที่
รับแทน ต้องแสดงบัตรประชาชนของตน และของผู้สมัคร ต่อเจ้าหน้าที่
โทร. 02-7216009, 084 098 7079

NO BIB NO RUN
โปรดอย่าลืมติดเบอร์วิ่งมาร่วมงานในเช้าวันแข่งขัน
ลืมเบอร์วิ่งมาร่วมงาน ไม่มีการจ่ายเบอร์สำรองโดยเด็ดขาด

"ระยะทางกับความประทับใจทุกเส้นทางที่ให้คุณได้มากกว่าความโชคดี"