“พึ่งพา RUN” ครั้งที่ 1

“พึ่งพา RUN” ครั้งที่ 1
ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566
ณ สวนเบญจกิติ
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

จัดโดย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

          มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไร จัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดยทรงดำรงตำแหน่งเป็น นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐ เอกชน และชุมชน ร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัย และภัยพิบัติที่รุนแรง อันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้ นวัตกรรม กำลังแรงกาย ทุนทรัพย์ และจิตสาธารณะ เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจร รวมทั้งการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่า ผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอ เป็นต้น โดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจ มูลนิธิ ฯ ปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิด “แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน”

          ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จึงจัดให้มีการจัดกิจกรรม “พึ่งพา Run” ครั้งที่ 1  ภายใต้งาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ)” ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนที่เข้าร่วม และเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการร่วมแรง รวมพลังของผู้ที่แข็งแรงช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแออีกด้วย

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติองค์ประธาน และนายกกิตติมศักดิ์ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
2.เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไป หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพสร้างกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ ให้กับตนเองและครอบครัว
3.เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของมูลนิธิ ฯ และเฉลิมฉลองการดำเนินงานตลอด 28 ปี ที่ผ่านมาของมูลนิธิ ฯ
4.เพื่อนำรายได้สมทบทุนและใช้สำหรับกิจกรรมของมูลนิธิ ฯ

ประเภทการแข่งขัน
วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กม.
ปล่อยตัวเวลา 05.45 น.
รับสมัคร 300 คน ค่าสมัคร 800 บาท
เสื้อวิ่งที่ระลึก พึ่งพา Run+Bib

ชาย ทั่วไปหญิง ทั่วไป
ไม่แบ่งกลุ่มอายุไม่แบ่งกลุ่มอายุ
ถัวยรางวัล TOP10 ชายถ้วยรางวัล TOP10 หญิง
รับเหรียญผู้พิชิตหลังเส้นชัยรับเหรียญผู้พิชิตหลังเส้นชัย


Fun Run เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 3 กม.
ปล่อยตัวเวลา 06.00 น.
ไม่จำกัดอายุ-เพศ ไม่มีการแข่งขัน
รับสมัครจำนวน 200 คน ค่าสมัคร 500 บาท
เสื้อวิ่งที่ระลึก พึ่งพา Run+Bib

ชาย / หญิง
ประชาชนทั่วไป
ไม่มีการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ


VIRTUAL RUN
Mini Marathon 10 กม.
เดิน-วิ่งสะสมระยะทาง วิ่งที่ไหนก็ได้ ประชาชนทั่วไป
ไม่จำกัดอายุ-เพศ ไม่มีการแข่งขัน
ค่าสมัคร 500 บาท
เสื้อวิ่งที่ระลึก พึ่งพา Run
บริการจัดส่งพัสดุ โดย EMS ไปรษณีย์ไทยฟรี

รายละเอียดกำหนดเวลา
กำหนดวันรับสมัคร4-25 พฤศจิกายน 2566 (24.00 น.)
เริ่มวิ่งสะสมระยะทาง6 พฤศจิกายน 2566
ส่งผลเดิน-วิ่งเข้าระบบ JOG&JOY LINE วันสุดท้าย5 ธันวาคม 2566
จัดส่งเสื้อ+เหรียญ ฟรี. โดย EMS ไปรษณีย์ไทย7 ธันวาคม 2566

ถ้วยรางวัลเกียรติยศ / เสื้อที่ระลึก / เหรียญผู้พิชิต  / อื่นๆ

ประเภทระยะทาง10 กม.3 กม.
VIPVIRTUAL RUN
ค่าสมัคร800 บาท500 บาท2,000 บาท500 บาท
ถ้วยประธานคนแรก ชาย/หญิง---
ถ้วยรางวัล Over All2-10 ชาย/หญิง
เสื้อที่ระลึก พึ่งพา Run

คอกลม ชาย/หญิง

คอกลม ชาย/หญิงโปโลคอกลม ชาย/หญิง
เหรียญผู้พิชิต
ประกันอุบัติเหตุในเวลาแข่งขัน
ถุง Goodie Bag
จัดส่ง Race Pack โดย EMSจ่ายเพิ่ม 60 บาท/คนจ่ายเพิ่ม 60 บาท/คนจ่ายเพิ่ม 60 บาท/คน
อาหาร-เครื่องดื่ม หลังวิ่ง
Arrow ค่าสมัคร ไม่รวมค่าจัดส่งของทางไปรษณีย์ การจัดส่ง เสื้อ+เบอร์วิ่ง โดย EMS ผู้สมัครต้องจ่ายเพิ่ม 60 บาท/คน สมัครและจ่ายเงินภายใน 20 พ.ย. 66
Arrow 
ผู้สมัครที่เลือกการจัดส่งทางไปรษณีย์ การจัดส่งจะส่งเป็นรายบุคคล 1 ซอง ต่อ 1 นักวิ่ง *ไม่มีบริการส่งรวมหลายคนใน 1 ซอง เริ่มส่ง 27 พฤศจิกายน 66
Arrow 
การลงทะเบียนสมัครวิ่ง อาจปิดก่อนวันถึงกำหนด หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้
Arrow 
การสมัครไม่สามารถเลือกแบบเสื้อได้ เพื่อความปลอดภัย นักวิ่งควรสวมใส่เสื้อวิ่งที่ บาง-เบา-ระบายเหงื่อและความร้อนได้ดี เพื่อป้องกันโรคลมแดด (Heatstroke click)


TIME LINE
เปิดรับสมัคร 4 - 25 พฤศจิกายน 2566
หรือ มีผู้สมัครเต็มตามจำนวน
การจัดส่ง เสื้อวิ่ง+เบอร์วิ่ง ผู้สมัครต้องเลือกการจัดส่ง โดยจ่ายค่าจัดส่งเพิ่ม 60 บาท/คน
จัดส่งระหว่าง 27 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2566

VIRTUAL RUN
เริ่มสะสมระยทาง 6 พ.ย.66
จัดส่งของโดย EMS ไปรษณีย์ไทย 7 ธันวาคม 2566

ปิดรับผลสะสมระยะทาง VIRTUAL RUN 5 ธันวาคม 2566

กำหนดการ รับเสื้อ เบอร์วิ่ง
ผู้สมัครที่ไม่ได้เลือกการจัดส่งทางไปรษณีย์ สามารถติดต่อรับได้
วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00-13:00 น.
บริเวณบูธด้านหน้าห้อง Meeting Room 210 ชั้น 2
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00-17.00 น.
ณ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ถนนเพชรบุรี (Location Map)
ผู้สมัครโปรดแสดงรูปบัตรประจำตัวประชาชน และเลขที่ Order No การสมัคร ต่อเจ้าหน้าที่
รับแทน ต้องแสดงบัตรประชาชนของตน และของผู้สมัคร ต่อเจ้าหน้าที่
โทร. 098-824-1317, 086-391-8434

NO BIB NO RUN
โปรดอย่าลืมติดเบอร์วิ่งมาร่วมงานในเช้าวันแข่งขัน
ลืมเบอร์วิ่งมาร่วมงาน ไม่มีการจ่ายเบอร์สำรองโดยเด็ดขาด

"ระยะทางกับความประทับใจทุกเส้นทางที่ให้คุณได้มากกว่าความโชคดี"