วิ่ง 75 ปี มศว อโศกร่วมใจ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอเชิญร่วมกิจกรรม
เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล

วิ่ง 75 ปี มศว อโศกร่วมใจ
SWU RUN TOGETHER 2024

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567
จุดเริ่มต้นและเส้นชัย
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
กรุงเทพมหานคร 

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
   1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะให้กับนิสิต บุคลากร ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไปหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพด้วยการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
   2. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรประชาสังคมอโศกมนตรีในการพัฒนาย่านอโศก
   3. เพื่อเป็นกิจกรรมระดมทุนจัดซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจมอบให้โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครนายก และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มศว
   4. เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   5. รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้มูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อสังคม

ประเภทการแข่งขัน
วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กม.

ปล่อยตัวเวลา 05.00 น.
ค่าสมัคร 650 บาท
รับสมัครจำนวน 1,000 คน
เสื้อวิ่ง+Bib+Timming chips
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชาย หญิง
อายุไม่เกิน 19 ปี อายุไม่เกิน 19 ปี
อายุ 20-29 ปี อายุ 20-29 ปี
อายุ 30-39 ปี อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปี อายุ 50 ปีขึ้นไป
อายุ 60 ปีขึ้นไป  

*** การคำนวนอายุของผู้สมัคร ปี พ.ศ. 2567 ลบด้วย ปี พ.ศ. เกิดของนักวิ่ง


วิ่งเพื่อสุขภาพ Fun Run ระยะทาง 6 กม.

ปล่อยตัวเวลา 05.20 น.
ค่าสมัคร 550 บาท รับสมัคร 900 คน
เสื้อคอกลมที่ระลึก+Bib

ชาย หญิง
ประชาชนทั่วไป Open ประชาชนทั่วไป Open
 ไม่มีการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ VIP
เลือกวิ่งได้ 1 ระยะ (10 กม.หรือ 6 กม.)
ปล่อยตัวเวลาตามเวลาที่เลือกลงวิ่ง
ค่าสมัคร 2,000 บาท รับสมัครเพียง 100 คน
เสื้อโปโลที่ระลึก+Bib+เสื้อที่ระลึกตามระยะที่เลือกลงวิ่ง (10K+Chip)

ไม่มีการแข่งขัน เมื่อเลือกลง 6K / มีการแข่งขัน เมื่อเลือกลง 10K


รายละเอียด ถ้วยรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เหรียญผู้พิชิต  / อื่นๆ

ประเภทระยะทาง 10K 6K VIP
ค่าสมัคร 650 บาท 550 บาท 2,000 บาท
ถ้วยรางวัลทุกกลุ่มอายุ 1-5 (11 กลุ่มอายุ)
Top 100 (วัดผลจาก Timing ship) ชาย 100/หญิง 100
เสื้อที่ระลึก เสื้อกล้าม ชาย/หญิง คอกลม ชาย/หญิง โปโล Unisex
เหรียญผู้พิชิต
Timming chips 10K
QR Code สถิติการวิ่ง, e-certificate 10K
ประกันอุบัติเหตุในเวลาแข่งขัน
ถุง Goodie Bag
จัดส่ง Race Pack โดย EMS จ่ายเพิ่ม 60 บาท/คน จ่ายเพิ่ม 60 บาท/คน จ่ายเพิ่ม 60 บาท/คน
อาหาร-เครื่องดื่ม หลังวิ่ง
ข้อควรระวัง
Arrow ค่าสมัคร ไม่รวมค่าจัดส่งของทางไปรษณีย์ การจัดส่ง เสื้อ+เบอร์วิ่ง โดย EMS ผู้สมัครต้องจ่ายเงินเพิ่ม 60 บาท/คน สมัครและจ่ายเงินภายใน 29 กุมภาพันธ์ 2567
Arrow ผู้สมัครที่เลือกการจัดส่งทางไปรษณีย์ การจัดส่งจะส่งเป็นรายบุคคล 1 ซอง ต่อ 1 นักวิ่ง *ไม่มีบริการส่งรวมหลายคนใน 1 ซอง เริ่มส่ง 21-25 มีนาคม 2567
Arrow การลงทะเบียนสมัครวิ่ง อาจปิดก่อนวันถึงกำหนด หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้
Arrow การสมัครไม่สามารถเลือกแบบเสื้อได้ เพื่อความปลอดภัย นักวิ่งควรสวมใส่เสื้อวิ่ง (Running shirt) ที่ บาง-เบา-ระบายเหงื่อและความร้อนได้ดี เพื่อป้องกันโรคลมแดด (Heatstroke click)ลานจอดรถ ฟรี
สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในเช้าวันแข่งขัน
Arrow ลานจอดรถ มศว จำนวน 800 คัน 03.30-8.00 น. *สถานที่จัดงาน
Arrow ลานจอดรถ อาคาร สิงห์ คอมเพล็กซ์ (250 เมตร) จำนวน 500 คัน 04.00-08.00 น.โรงแรมที่พัก ใกล้ มศว 

ย่านถนนอโศก รัศมีเดินมาร่วมงาน
Arrow Asok Residence Sukhumvit by UHG
Arrow The Ellis Hotel Asoke Bangkok
Arrow โรงแรมนาราวาส บูติค
Arrow Fx Hotel Metrolink Makkasan
l See Hotel Map l

  TIME LINE

เปิดรับสมัคร 22 มกราคม 2567 - 15 มีนาคม 2567
หรือ มีผู้สมัครเต็มตามจำนวน 2,000 คน
สมัครแบบจัดส่งของทาง EMS เปิดรับสมัครถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567
การจัดส่ง เสื้อวิ่ง+เบอร์วิ่ง+chips10K ผู้สมัครต้องเลือกการจัดส่งโดยจ่ายค่าจัดส่งเพิ่ม 60 บาท/คน
การจัดส่ง จะจัดส่งระหว่าง 21-25 มีนาคม 2567

กำหนดการ รับเสื้อ เบอร์วิ่ง

สำหรับผู้สมัครที่ไม่เลือกส่งทางไปรษณีย์
ผู้สมัครสามารถติดต่อรับได้ในวันที่ 29-30 มีนาคม 2567 (เวลา 10.00 - 18.00 น.)
ณ เคาน์เตอร์เฉพาะกิจงานวิ่ง SWU RUN TOGETER 2024
ณ อาคารนวัตกรรม มศว ประสานมิตร
ผู้สมัครโปรดแสดงรูปบัตรประจำตัวประชาชน และหรือ Order No การสมัคร ต่อเจ้าหน้าที่
รับแทนผู้อื่น ต้องแสดงรูปบัตรประชาชนของตนและของผู้สมัคร ต่อเจ้าหน้าที่
โทร. 098 824 1317, 086 391 8434

NO BIB NO RUN
โปรดอย่าลืมติดเบอร์วิ่งมาร่วมงานในเช้าวันแข่งขัน
ลืมเบอร์วิ่งมาร่วมงาน ไม่มีการจ่ายเบอร์สำรองโดยเด็ดขาด

"ระยะทางกับความประทับใจทุกเส้นทางที่ให้คุณได้มากกว่าความโชคดี"