CHA-AM BIKINI BEACH RUN 2019

หาดชะอำ บิกินีบีชรัน ปีที่ 12
CHA AM BIKINI BEACH RUN 2019


วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562
จุดเริ่มต้นและเส้นชัย ณ หาดทรายหน้าโรงแรมลองบีช ชะอำ
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

กว่าจะถึงวันนี้

          รัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Thailand Sports Tourism) โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ให้จัดรายการแข่งขันมหกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ทุกประเภทกีฬา ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ เพื่อสร้างรายได้ให้กับการท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่องตลอดปี เพื่อกระจายไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

          หาดชะอำ เมืองท่องเที่ยวทางทะเลสำคัญของไทย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย การเดินทางสะดวก เพราะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ จากความสำเร็จในการจัดการแข่งขันวิ่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวรายการ “หาดชะอำ 14K” ต่อเนื่องมาหลายปี จากผู้สนับสนุน Reebok ส่งต่อมาเป็น M Sport และ น้ำดื่มสิงห์ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อรายการเป็น “หาดชะอำบิกินีบีชรัน” โดยได้จัดต่อเนื่อง 11 ปีผ่านมา สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี โดยความร่วมมือของ เทศบาลเมืองชะอำ และ JOG&JOY ฝ่ายจัดการแข่งขัน ได้พัฒนาปรับปรุง รายการแข่งขันนี้อย่างต่อเนื่อง นอกจากจะมีการวิ่งในประเภท BIKINI แล้วยังได้เพิ่มประเภทระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. ขึ้นมาเพื่อสร้างให้สนามนี้เป็นสนามวิ่งระยะไกลมากกว่าเดิม โดยในแต่ละปีก็มีผู้สนับสนุนภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวสลับสับเปลี่ยนกันไป . . . 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Thailand Sports Tourism) ตามนโยบายของรัฐบาล
2. เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวหาดชะอำ ปี 2019 Amazing Thailand ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
3. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในรูปแบบใหม่ ให้สอดคล้องกับเมืองท่องเที่ยวชายทะเล คือวิ่ง บิกินีบีชรัน
4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ และยกระดับการจัดการแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอนนานาชาติ ให้กับหาดชะอำ
ประเภทการแข่งขัน / DISTANCE RUNNING
 
 HALF MARATHON 21.1 Km.
(เส้นทางวิ่ง : ถนน 19.6 km.+หาดทราย 1.5 km.)
เวลาปล่อยตัว 05.00 น. ค่าสมัคร 800 บาท/คน
*Timing chips Systems
การแบ่งกลุ่มอายุ
ชาย : 18-29 / 30-39 / 40-49 / 50-59 / 60 ปีขึ้นไป 
หญิง : 18-29 / 30-39 / 40-49 / 50 ปีขึ้นไป
* รับสมัครจำกัดจำนวน เพียง 650 คน


 MINI MARATHON 10.5 Km.
(เส้นทางวิ่ง : ถนน 9 km.+ หาดทราย 1.5 km.)
เวลาปล่อยตัว 06.00 น. ค่าสมัคร 500 บาท/คน
*Timing chips Systems
การแบ่งกลุ่มอายุ
- สแตนดาร์ด ชาย  : 13-29 / 30-39 / 40 ปีขึ้นไป 
- สแตนดาร์ด หญิง : 13-29 / 30-39 / 40 ปีขึ้นไป

* รับสมัครจำกัดจำนวน เพียง 800 คน
- BIKINI ชาย Open
- BIKINI หญิง Open
* รับสมัครจำกัดจำนวน เพียง 150 คน


 FUN RUN 5 Km.
(เส้นทางวิ่ง : ถนน 3.5 km.+ หาดทราย 1.5 km.)
เวลาปล่อยตัว 06.00 น. ค่าสมัคร 450 บาท/คน
ไม่แบ่งกลุ่มอายุ ไม่มีการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ
* รับสมัครจำกัดจำนวน เพียง 400 คน

REGISTRATION FEES / ค่าสมัคร

DISTANCE1 FEB 2019 - 8 MAR 2019SLOTS
 HALF MARATHON800 บาท650
 MINI MARATHON (Bikini)500 บาท150
 MINI MARATHON (Standard)500 บาท800
 FUN RUN 5KM450 บาท400
wink สมัครแล้ว ไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนได้ในภายหลัง การลงทะเบียนอาจปิดก่อนถึงกำหนด หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้2,000

ถ้วยรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เงินรางวัล / เหรียญผู้พิชิต  / อื่นๆ​​​

ITEMS21K10KBIKINI 10K5K
ถ้วยรางวัล กลุ่มอายุ1-51-51-5-
เงินรางวัล1-3 ทุกกลุ่มอายุOver All 1-5Over All 1-5-
เสื้อที่ระลึกเสื้อกล้ามเสื้อกล้ามเสื้อกล้ามเสื้อกล้าม
เหรียญผู้พิชิต
ประกันอุบัติเหตุในเวลาแข่งขัน
Timing chip-
เป้อเนกประสงค์ Goodie Bag
ประกาศเกียรติบัตร-
อาหาร-เครื่องดื่มหลังแข่งขัน

CASH PRIZES / เงินรางวัล :

ประเภทระยะทาง
อันดับ
Half Marathon
กลุ่มอายุ
ชาย / หญิง
Mini Marathon
Over All
Standard & Bikini
ชาย / หญิง
อันดับที่ 15,000 บาท5,000 บาท
อันดับที่ 24,000 บาท4,000 บาท
อันดับที่ 33,000 บาท3,000 บาท
อันดับที่ 4-2,000 บาท
อันดับที่่ 5-2,000 บาท
หมายเหตุ :
* ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯ

SIZESSSMLXL2XL3XL4XL5XL
MALE34 ince36 ince38 ince40 ince42 ince44 ince46 ince48 ince50 ince
FEMALE32 ince34 ince36 ince38 ince40 ince42 ince---
EXPO DAY
กำหนดวัน รับเสื้อ-เบอร์วิ่ง-Timing chips
 
วันเสาร์ที่  16 มีนาคม 2562 (เวลา 10.00 น. - 19.00 น.)
ณ สถานที่จัดงาน โรงแรมลองบีช ชะอำ
โปรดนำหลักฐานการรับของผู้สมัคร อีเมลยืนยันการสมัคร (จ่ายเงินแล้ว) ซึ่งระบบได้ส่งไปยังอีเมลของผู้สมัครทุกคน
หรือ แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport หรือ หลักฐานการชำระเงิน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
*** ไปรับแทนคนอื่น ต้องแสดงบัตรประชาชนของตน และ อีเมลยืนยันการสมัครสมบูรณ์ ของผู้สมัคร ต่อเจ้าหน้าที่ ***
รายการแข่งขันนี้ ไม่มีบริการจัดส่ง เสื้อ-เบอร์วิ่ง ทางไปรษณีย์ โปรดรับของตาม วัน-เวลา ที่กำหนด
JOG&JOY โทร. 097-095-8434 / สำนักงาน โทร. 02-721-6009

"ระยะทางกับความประทับใจทุกเส้นทางที่ให้คุณได้มากกว่าความโชคดี"