ดาราสมุทร มินิมาราธอน (ครั้งที่ 2) Running to Remember 2019

Darasamutr Mini Marathon
Running to Remember 2019

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562
จุดเริ่มต้นและเส้นชัย ณ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา, จังหวัดชลบุรี

โรงเรียนดาราสมุทร

          โรงเรียนดาราสมุทรกำเนิดในอาณาบริเวณอันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาในปัจจุบันย้อนหลังไปเมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๕ ภราดาคณะเซนต์คาเบรียลจากกรุงเทพฯ ได้สร้างบ้านพักตากอากาศที่อำเภอศรีราชา ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนในช่วงปิดภาคเรียนชื่อว่า“ วิลลาสแตลลา มารีส”คณะภราดาได้มอบหมายให้ครอบครัว คุณยอห์นและคุณอลิซลาร์สันต์ดูแลบ้านหลังนี้ต่อมาท่านทั้งสองได้เปลี่ยนชื่อและนามสกุลเป็นคุณประยูรและคุณมณี  สิริสันต์
          คุณประยูรและคุณมณี  สิริสันต์มาอยู่ศรีราชาได้ราว ๒ ปี  ก็รู้จักมักคุ้นกับชาวศรีราชามากขึ้นคุณมณีซึ่งเคยเป็นครูที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ มีความคิดจะสอนหนังสือบุตรหลานของชาวบ้านเพื่อเป็นวิทยาทาน ต่อมา พ.ศ. ๒๔๗๗ คุณมณีเห็นว่าชาวบ้านให้ความสนใจมากจำนวนเด็กที่ฝากมาเรียนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจึงเรียนอธิการไมเกิ้ลทราบ   เพื่อขอใช้สถานที่สอนเด็กที่ชาวบ้านนำมาฝากเรียน
          พ.ศ. ๒๔๗๙ คุณประยูรเห็นว่าการสอนหนังสือมีประโยชน์ต่อลูกหลานชาวศรีราชาประกอบกับจำนวนเด็กเพิ่มขึ้นจึงยื่นหนังสือขอจัดตั้งโรงเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบและได้รับอนุญาตเป็นทางการเมื่อวันที่ ๓๐พฤศจิกายนพ.ศ. ๒๔๗๙  ตั้งชื่อตามบ้านพักว่า “โรงเรียนสแตลลามารีส”  อันเป็นโรงเรียนราษฎร์แห่งแรกในอำเภอศรีราชา
          พ.ศ. ๒๔๘๐ โรงเรียนดาราสมุทร มีนักเรียน ๔๖ คน เก็บค่าเล่าเรียนคนละ ๒๕ บาท/เดือน ครูได้รับเงินเดือนคนละ  ๑๕  บาท   สามเณรที่เข้าฝึกหัดเป็นบาทหลวง   ย้ายสถานที่อบรมมาจาก บางนกแขวก จังหวัดราชบุรี มาตั้งสถานที่อบรมที่ศรีราชา คือ “สามเณราลัยพระหฤทัยศรีราชา” จึงมีครูสามเณรช่วยงานสอนและการบริหารโรงเรียน ซึ่งเป็นพื้นฐานการพัฒนาที่เข้มข้นตามมา
          พ.ศ. ๒๔๘๔  ปลายสงครามโลกครั้งที่ ๒ คุณประยูร  สิริสันต์  ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนสแตลลามารีส เป็นภาษาไทย คือ “โรงเรียนดาราสมุทร” และได้รับอนุญาตเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๔๘๔  และคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ได้นำนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ บางส่วนมาทำการสอนอยู่ที่บ้านพักหลังนี้ คุณประยูรจึงได้ติดต่อบาทหลวงที่สามเณรพระหฤทัยศรีราชา ขอย้ายนักเรียนไปเรียนที่อาคารไม้หลังสามเณรพระหฤทัยศรีราชา (More)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของนักเรียนปัจุบัน, ผู้ปกครอง, ศิษย์เก่า และประชาชนโดยทั่วไปในการรักษาสุขภาพอนามัย โดยการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
2. เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุนการท่องในอำเภอศรีราชา (Amazing ไทยเท่ 2019) ตามนโยบายของรัฐบาล โดยใช้กีฬาวิ่งเป็นสื่อ
3. นำเงินรายได้จากการจัดงาน มอบเข้ากองทุนทางด้านการศึกษาโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา

ประเภทการแข่งขัน

Mini Marathon 10 Km.
ค่าสมัคร 500 บาท
ปล่อยตัวเวลา 06.00 น.
การแบ่งกลุ่มอายุ ชาย/หญิง
อายุ 13-18 ปี ,อายุ 19-24 ปี ,อายุ 25-29 ปี ,อายุ 30-34 ปี ,อายุ 35-39 ปี
อายุ 40-44 ปี ,อายุ 45-49 ปี ,อายุ 50-54 ปี ,อายุ 55-59 ปี ,อายุ 60 ปีขึ้นไป

FUN RUN 4.5 Km.
ค่าสมัคร 400 บาท
ปล่อยตัวเวลา 06.15 น.

นักเรียนภายใน DS ชาย/หญิง
อายุต่ำกว่า 6  ปี (ของรางวัล 1-10)
อายุ  7-9 ปี (ของราวลัล 1-10)
อายุ 10-12 ปี (ของรางวัล 1-10)
อายุ 13 ปีขึ้นไป (ของรางวัล 1-3)

ประชาชนทั่วไป ชาย/หญิง
ค่าสมัคร 400 บาท
ไม่แบ่งกลุ่มอายุ ไม่มีการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ
 
VIP 
ค่าสมัคร 3,000 บาท
รับ กระเป๋าผ้า+ผ้าบัฟ+ตุ๊กตามัสคอดประจำงาน


กลุ่มอายุการแข่งขัน
Mini Marathon 10 Km.
ชาย

อายุ 13-18 ปี
อายุ 19-24 ปี
อายุ 25-29 ปี
อายุ 30-34 ปี
อายุ 35-39 ปี
อายุ 40-44 ปี
อายุ 45-49 ปี
อายุ 50-54 ปี
อายุ 55-59 ปี
อายุ 60 ปีขึ้นไป

กลุ่มอายุการแข่งขัน
Mini Marathon 10 Km.
หญิง

อายุ 13-18 ปี
อายุ 19-24 ปี
อายุ 25-29 ปี
อายุ 30-34 ปี
อายุ 35-39 ปี
อายุ 40-44 ปี
อายุ 45-49 ปี
อายุ 50-54 ปี
อายุ 55-59 ปี
อายุ 60 ปีขึ้นไป

FUN RUN 4.5 Km.
นักเรียนภายใน DS ชาย
อายุต่ำกว่า 6  ปี (ของรางวัล 1-10)
อายุ  7-9 ปี (ของราวลัล 1-10)
อายุ 10-12 ปี (ของรางวัล 1-10)
อายุ 13 ปีขึ้นไป (ของรางวัล 1-3)
FUN RUN 4.5 Km.
นักเรียนภายใน DS หญิง
อายุต่ำกว่า 6  ปี (ของรางวัล 1-10)
อายุ  7-9 ปี (ของราวลัล 1-10)
อายุ 10-12 ปี (ของรางวัล 1-10)
อายุ 13 ปีขึ้นไป (ของรางวัล 1-3)

REGISTRATION FEES / ค่าสมัคร

ประเภทระยะทางค่าสมัครรับสมัคร
 MINI MARATHON 10 กม.500.-1,500 Slots
 FUN RUN 4.5 กม.400.-1,500 Slots
 VIP.3,000.-100 Slots
wink สมัครแล้ว ไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนได้ในภายหลัง การลงทะเบียนอาจปิดก่อนถึงกำหนด หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้

ถ้วยรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เหรียญผู้พิชิต  / อื่นๆ​​​

ITEMS10K4.5K
ถ้วยรางวัล/ของรางวัลถ้วยรางวัล 1-5ของรางวัล
เสื้อที่ระลึกเสื้อคอกลมเสื้อคอกลม
กระเป๋าผ้า+ผ้าบัฟ+ตุ๊กตามัสคอดVIPVIP
เหรียญผู้พิชิต
อาหาร-เครื่องดื่มหลังแข่งขัน
กติกาการแข่งขัน
1. การแข่งขันในสนามวิ่งนี้ เป็นสนามวิ่งอันทรงเกียรติ การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
2. ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร พ.ศ.2562 (วันแข่งขัน) ลบ พ.ศ. เกิด พร้อมทั้งแสดงหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ที่มี วัน-เดือน ปีเกิด ที่มีรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับถ้วยรางวัล
3.นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์
4.นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อ มองเห็นชัดเจน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลในกรณีที่ หมายเลขประจำตัววิ่งพับ หรือการติดเบอร์ผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่า ผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภท/กลุ่มอายุใด

รายการแข่งขันนี้ รับสมัครและควบคุณการแข่งขันโดย JOG&JOY wink
T-Shirt Size (ชายและญิง) เสื้อคอกลมสำหรับผู้สมัครวิ่งทุกคน ทุกระยะทาง
สมัครแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนไซส์เสื้อได้ โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนลงทะเบียน
*** ผู้สมัครที่เลือกไซส์เล็กสำหรับเด็ก 5S (6 ปี) และ 4S (8 ปี) จะต้องเลือกไซส์ XS (10) เข้ามาก่อนในตอนลงทะเบียน
แล้วแจ้งระบุไซส์เสื้อที่ต้องการอีกครั้ง ในช่องหมายเหตุ ตอนที่ส่งหลักฐานการชำระเงิน

SIZE5S (6)4S (8)XS (10)SS (12)SMLXL2XL3XL4XL
Chest/รอบอก28"30"32"34"36"38"40"42"44"46"48"
Length/ยาว22"23"24"25"26"27"28"29"30"31"32"
กำหนดวัน รับเสื้อ-เบอร์วิ่ง
ณ โรงเรียนดาราสมุทร
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 (เวลา 10.00-18.00 น.)
เสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 (เวลา 10.00 น.-18.00 น.)
โปรดนำหลักฐานการรับสมัครบนหน้าจอมือถือ หรือรูปบัตรประจำตัวประชาชน
หรือ Passport หรือ หลักฐานการชำระเงิน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
*** ไปรับแทนคนอื่น ต้องแสดงรูปบัตรประชาชนของตน และ รูปบัตรประชาชนของผู้สมัคร ต่อเจ้าหน้าที่ *** รายการแข่งขันนี้ ไม่มีบริการจัดส่ง เสื้อ-เบอร์วิ่ง ทางไปรษณีย์
โปรดรับของตาม วัน-เวลา ที่กำหนด
JOG&JOY โทร. 097-095-8434 / สำนักงาน โทร. 02-721-6009

"ระยะทางกับความประทับใจทุกเส้นทางที่ให้คุณได้มากกว่าความโชคดี"