Amarin Run Save the Sea ก้าวนี้เพื่อทะเล

ขอเชิญร่วม เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล

Amarin Run Save the sea
(ก้าวนี้เพื่อทะเล)

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562
ณ สวนพุทธมณฑล
วัตถุประสงค์
- เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยออกกำลังกายด้วยการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
- เพื่อเป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ลูกค้า ทุกเพศทุกวัย ให้มีความสุขและสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว
- นำรายได้จากการจัดงานส่วนหนึ่งมอบให้ องค์กรการกุศลเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล และชายฝั่ง
REGISTRATION FEES / ค่าสมัคร

DISTANCEค่าสมัครSLOTS
 HALF MARATHON 21.1 Km.750 บาท1,000 คน
 MINI MARATHON 10 Km.600 บาท2,500 คน
 FUN RUN 5 Km.500 บาท1,500 คน
laugh ส่งเสื้อ+BIB+Chips ทาง Kerry Express65 บาท/คนต้องสมัครก่อน 15 มิ.ย. 2562
wink ผู้สมัครทุกระยะที่เลือกการจัดส่งทาง Kerry Express การจัดส่งจะส่งเป็นรายบุคคล 1 ซอง ต่อ 1 นักวิ่ง *(ไม่มีบริการส่งรวมหลายคนใน 1 ซอง)
wink สมัครแล้วไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนได้ในภายหลัง
wink การลงทะเบียนสมัครวิ่ง อาจปิดก่อนวันถึงกำหนด หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้
ประเภทการแข่งขัน
DISTANCE RUNNING
 
HALF MARATHON 21.1 Km.
เวลาปล่อยตัว 05.00 น. ค่าสมัคร 750 บาท/คน
การแบ่งกลุ่มอายุ
- ชาย  : อายุไม่เกิน 29 ปี / 30-39 / 40-49 / 50 ปีขึ้นไป 
- หญิง : อายุไม่เกิน 29 ปี / 30-39 / 40-49 / 50 ปีขึ้นไป
* จับเวลาด้วย Timing chips
* รับสมัครจำกัดจำนวน เพียง 1,000 คน

MINI MARATHON 10 Km.
เวลาปล่อยตัว 06.00 น. ค่าสมัคร 600 บาท/คน
การแบ่งกลุ่มอายุ
- ชาย  : อายุไม่เกิน 15 ปี / 16-39 / 40-49 / 50-ปีขึ้นไป 
- หญิง : อายุไม่เกิน 15 ปี / 16-39 / 40-49 / 50 ปีขึ้นไป
* รับสมัครจำกัดจำนวน เพียง 2,500 คน

FUN RUN 5 Km.
เวลาปล่อยตัว 06.00 น. ค่าสมัคร 500 บาท/คน
ไม่แบ่งกลุ่มอายุ ไม่มีการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ
* รับสมัครจำกัดจำนวน เพียง 1,500 คน

ถ้วยรางวัล/เสื้อที่ระลึก/เงินรางวัล/เหรียญผู้พิชิต/อื่นๆ​​​

ITEMS21.1 K10 K5 K
ถ้วยรางวัล ทุกกลุ่มอายุอันดับ 1อันดับ 1-
เงินรางวัล1-3 ทุกกลุ่มอายุ1-3 ทุกลุ่มอายุ-
เสื้อที่ระลึกเสื้อแขนกุดเสื้อแขนกุดเสื้อแขนกุด
เหรียญผู้พิชิต
ประกันอุบัติเหตุในเวลาแข่งขัน
Timing Chips/ประกาศเกียรติบัตร--
อาหาร-เครื่องดื่มหลังแข่งขัน
ลุ้นจับรางวัล Lucky Draw หลังการวิ่ง
CASH PRIZES / เงินรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
ฮาล์ฟมาราธอน และ มินิมาราธอน ทุกกลุ่มอายุ

ประเภทระยะทาง
อันดับ
HALF MARATHON
ชาย / หญิง
MINI MARATHON
ชาย / หญิง
อันดับที่ 18,000 บาท4,000 บาท
อันดับที่ 26,000 บาท3,000 บาท
อันดับที่ 34,000 บาท2,000 บาท

หมายเหตุ :  ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯ
กติกาการแข่งขัน
1. การแข่งขันในสนามวิ่งนี้ เป็นสนามวิ่งอันทรงเกียรติ การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
2. สมัครแล้ว ไม่มีการคืนเงิน ห้ามโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น ห้ามจำหน่าย BIB ห้ามเปลี่ยนชื่อผู้สมัคร
3. ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร พ.ศ.2562 (วันแข่งขัน) ลบ พ.ศ. เกิด พร้อมทั้งแสดงหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ที่มี วัน-เดือน ปีเกิด ที่มีรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับถ้วยรางวัล
4.นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์
5.นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อ มองเห็นชัดเจน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลในกรณีที่ หมายเลขประจำตัววิ่งพับ หรือการติดเบอร์ผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่า ผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภท/กลุ่มอายุใด

การบริการ
- บริการน้ำดื่มตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน 
- ซุ้มอาหาร เครื่องดื่ม บริการผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลังเส้นชัย 
- มีพยาบาลพร้อมรถพยาบาล คอยดูแลตลอดการแข่งขัน
- บริการรับฝากของ กรุณารับคืน ภายในเวลา 8.00 น.
- มีเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร, ดูแลตลอดเส้นทางวิ่ง บริการรถสุขาเคลื่อนที่
- สถานที่จอดรถใกล้จุดจัดงาน ฟรี. กว่า 1,000 คัน มีป้ายและเจ้าหน้าที่โบกในเช้าวันแข่งขัน

    * สำหรับผู้สมัครวิ่งที่เลือกการจัดส่ง เสื้อวิ่ง และ BiB ทางพัสดุ Kerry Express จะต้องให้ข้อมูล ที่อยู่ปัจจุบัน และหมายเลขโทรศัพท์ ที่ถูกต้องชัดเจน โดยเจ้าหน้าที่จัดส่งพัสดุจะติดต่อทางโทรศัพท์ตามหมายเลขที่ผู้สมัครให้ไว้ ก่อนเข้าไปส่งพัสดุเสมอ

  ** นักวิ่งที่เป็นสมาชิกของ www.jogandjoy.run ทางระบบจะใช้ที่อยู่ในการจัดส่งพัสดุตามที่อยู่ปัจจุบันที่สมาชิกให้ไว้ในขั้นตอนสมัครสมาชิก โดยไม่ต้องให้ข้อมูลใหม่ในขั้นตอนการลงทะเบียนในรายการ

*** การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตจะมีค่าธรรมเนียม ทั้งนี้อัตราค่าธรรมเนียมผู้สมัครจะเป็นผู้รับผิดชอบ (ผู้สมัครสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินได้ ที่ประวัติการลงทะเบียน ในกรณีที่ยังทำรายการชำระเงินไม่สำเร็จ)

กำหนดวัน รับเสื้อ-เบอร์วิ่ง
 
ผู้สมัครที่ไม่เลือกการส่งทางไปรษณีย์ สามารถรับได้ดังนี้
วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 (เวลา 13.00 - 18.00 น.)
ณ สถานที่จัดงาน ลานจอดรถด้านสำนักพระพุทธศานา พุทธมณฑล
โปรดนำ บัตรประชาชน หรือ หลักฐานการรับของผู้สมัคร หรือ Passport หรือ หลักฐานการชำระเงิน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
*** ไปรับแทนคนอื่น ต้องแสดงบัตรประชาชนของตน และ อีเมลยืนยันการสมัครสมบูรณ์ ของผู้สมัคร ต่อเจ้าหน้าที่ ***

บริการจัดส่ง เสื้อ-เบอร์วิ่ง-Chips ทาง Kerry Express ผู้สมัครต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มคนละ 65 บาท
และต้องสมัครภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 เท่านั้น
การจัดส่งทางไปรษณีย์ จะเริ่มจัดส่ง 1-15 สิงหาคม 2562
ไม่บริการส่งจำนวนหลายคนในซองเดียวกัน

JOG&JOY โทร. 097-095-8434 / สำนักงาน โทร. 02-721-6009
เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
E-mail: cs@JogAndJoy.run

"ระยะทางกับความประทับใจทุกเส้นทางที่ให้คุณได้มากกว่าความโชคดี"