TOA VENTURE HOLDING CHARITY RUN 2019

TOA VENTURE HOLDING
CHARITY RUN 2019

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562
ณ ลานประตู 5 มณฑารพ สวนหลวง ร.๙ กรุงเทพฯ

หลักการและเหตุผล

          จากปัญหาสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน ทำให้เกิดผลกระทบต่อเยาวชนไทยประการหนึ่งคือ มีเด็กด้อยโอกาสทางสังคม และด้อยโอกาสทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา โรคเอดส์ ซึ่งเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตทั้งสามี และภรรยา จึงทำให้บุตรหลานของผู้เสียชีวิตถูกทอดทิ้งจำนวนหนึ่ง และสังคมยังรังเกียจ ไม่ยอมรับ ทำให้เด็กเหล่านี้ มีปัญหา เกิดปมด้อยไร้ที่พึ่งที่อบอุ่น ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  บ้านเด็กธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี เป็นบ้านหลังเล็ก ๆ ที่เกิดจากการอุปถัมถ์ของ พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ สร้างขึ้นเพื่อรองรับเด็ก ๆ    ที่ด้อยโอกาสทางสังคม เด็กส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่จะเป็นเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อ HIV หรือเชื้อเอดส์  ให้มีโอกาสได้เรียนหนังสือและได้ใช้ชีวิตที่อบอุ่นและมีความสุข

          บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทในเครือ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และต้องการสร้างการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม และสานสัมพันธ์ภายในของบริษัทในเครือและพันธมิตรทางการค้า จึงได้จัดกิจกรรม เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล  TOA VENTURE HOLDING  RUN 2019 โดยเงินสนับสนุนส่วนหนึ่งมอบให้ มูลนิธิบ้านเด็กธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อนำเงินสนับสนุนส่วนหนึ่งมอบให้กับ มูลนิธิบ้านเด็กธรรมรักษ์  วัดพระบาทน้ำพุ  จังหวัดลพบุรี
2. เพื่อเป็นกิจกรรมที่สานสัมพันธ์  สร้างความสามัคคี  สร้างการมีส่วนร่วมของบริษัทในเครือ  ลูกค้า  ผู้ขาย  และประชาชนทั่วไป ในการช่วยเหลือสังคม และสร้างโอกาสให้กับเด็กๆ ที่ติดเชื้อ HIV 
3. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทในเครือ  และประชาชนทั่วไปออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ประเภทการแข่งขัน

ค่าสมัคร 500 บาท ทุกประเภทระยะทาง

(เปิดลงทะเบียนวันนี้ - 20 เมษายน 2562)


Mini Marathon 
10 Km.

ปล่อยตัวเวลา 05.30 .

การแบ่งกลุ่มอายุ ชาย/หญิง
อายุ 10-29 ปี , อายุ 30-39 ปี , อายุ 40-49 ปี , อายุ 50 ปีขึ้นไป


Fun Run 5 Km.

ปล่อยตัวเวลา 05.30 .

ฟันรัน ไม่แบ่งกลุ่มอายุ ไม่มีการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ

แฟนซี 5 KM หรือ 10 KM
มีการประกวด ไม่แข่งความเร็ว

กติกาวิ่งประเภทแฟนซี

- ผู้เข้าแข่งขันต้องลงสมัครวิ่งประเภท fun run หรือ minimarathon ก็ได้

- แจ้งลงทะเบียนเข้าร่วมประเภทแฟนซี วันงาน ก่อนการแข่งขัน 30 นาที (ลงทะเบียน 05.00-05.20.)

- ผู้เข้าแข่งขันจะต้องวิ่งจนครบระยะที่สมัคร แต่ไม่พิจารณาลำดับเข้าเส้นชัย


การพิจารณาผลรางวัล (ตัดสินโดย Jog&Joy)

1. ความสวยงามเหมาะสมกับงาน

2. ความสนใจของนักวิ่งทั่วไปที่มีต่อชุดแฟนซี

3. ความสามารถในการให้ความบันเทิงกับผู้พบเห็น

4. ความยากง่ายของชุด ที่มีผลต่อการวิ่ง

5. ความคิดสร้างสรรค์


รางวัลที่จะได้รับ ถ้วยรางวัล อันดับ 1-6

ไม่แยกชายหญิง (ไม่มีเงินรางวัล)

ถ้วยรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เหรียญผู้พิชิต  / อื่นๆ​​​

ITEMS10 KM5 KM
ถ้วยรางวัล กลุ่มอายุ1-3-
ถ้วยรางวัล แฟนซี10 KM หรือ 5 KM ถ้วย 1-6
เสื้อที่ระลึกเสื้อคอกลมเสื้อคอกลม
เหรียญผู้พิชิต
ประกันอุบัติเหตุในเวลาแข่งขัน
อาหาร-เครื่องดื่ม หลังแข่งขัน
   

กติกาการแข่งขัน

1. การแข่งขันในสนามวิ่งนี้ เป็นสนามวิ่งอันทรงเกียรติ การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด

2. ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร พ.ศ.2562 (วันแข่งขัน) ลบ พ.ศ. เกิด พร้อมทั้งแสดงหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ที่มี วัน-เดือน ปีเกิด ที่มีรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับถ้วยรางวัล

3.นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์

4.นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อ มองเห็นชัดเจน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลในกรณีที่ หมายเลขประจำตัววิ่งพับ หรือการติดเบอร์ผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่า ผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภท/กลุ่มอายุใด


รายการแข่งขันนี้รับสมัครและควบคุมการแข่งขันโดย JOG&JOY 


การบริการ

- บริการน้ำดื่มตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน 

- ซุ้มอาหาร เครื่องดื่ม บริการผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลังเส้นชัย 

- มีพยาบาลพร้อมรถพยาบาล คอยดูแลตลอดการแข่งขัน

- สถานที่จอดรถ ฟรี ใกล้จุดจัดงานในสวนหลวง ร.๙ (ประตูเปิด 05.00 น.)

- บริการรับฝากของ กรุณารับคืน ภายในเวลา 8.00 น.

- มีเจ้าหน้าดูแลตลอดเส้นทางวิ่ง บริการรถสุขาเคลื่อนที่ ณ จุดปล่อยตัว

- โรงแรมที่พักราคาประหยัดสำหรับผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ใกล้สวนหลวง ร.๙

- Win House Serviced Apartments

- The Residence Airport & Spa Hote

- White House Bizotel

- B2 Bangna Premier Hotel

- The Vertical Suite

T-Shirt (เสื้อคอกลม) สำหรับผู้สมัคร ทุกคน ทุกระยะทาง
ไซส์ XS ถึง 4XL แบ่งเป็นแบบชาย และแบบหญิง (เข้ารูป)
เพศหญิง Female ตั้งแต่ไซส์ 2XL ขึ้นไป ไม่เหมาะกับการใส่เสื้อที่รัดรูป ฝ่ายจัดการแข่งขันจะจัดเสื้อแบบของผู้ชายให้แทน
สมัครแล้ว เปลี่ยนไซส์เสื้อไม่ได้

SIZEXSSSSMLXL2XL3XL4XL
MALE32"34"36"38"40"42"44"46"48"
FEMALE30"32"34"36"38"40"XL-ช2XL-ช3XL-ช
Lenght25"26"27"28"29"30"30"30"30"

กำหนดวัน รับเสื้อ-เบอร์วิ่ง
ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน ที่สมัคร Online รับเสื้อ-เบอร์วิ่งได้ดังนี้
วันอังคารที่ 14 พ.ค. 62 ที่ TOA บางนา-ตราด (10.00-17.00 น.)
วันพุธที่ 22 พ.ค. 62 รับที่ ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ เวลา 11.00 - 18.00 น.
ณ เคาน์เตอร์เฉพาะกิจ JOG&JOY ชั้น 3 หน้าร้าน MR D.I.Y. 
เช้าวันแข่งขัน วันเสาร์ที่ 25 พ.ค. 62 (04.30-05.15น.)
ณ จุดเริ่มต้นและเส้นชัย ประตู 5 มณฑารพ สวนหลวง ร.9 (เข้าทางถนนศรีนครินทร์ ซอย 55) 
โปรดนำหลักฐานการรับสมัคร หรือ รูปบัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport หรือ หลักฐานการชำระเงิน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
ไปรับแทนคนอื่น ต้องแสดงรูปบัตรประชาชนของตน และ รูปบัตรประชาชนของผู้สมัคร ต่อเจ้าหน้าที่
รายการแข่งขันนี้ ไม่มีบริการจัดส่ง เสื้อ-เบอร์วิ่ง ทางไปรษณีย์ โปรดรับของตาม วัน-เวลา ที่กำหนด
*** การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตจะมีค่าธรรมเนียม ทั้งนี้อัตรค่าธรรมเนียมผู้สมัครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
(ผู้สมัครสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินได้ ที่ประวัติการลงทะเบียน ในกรณีที่ยังทำรายการชำระเงินไม่สำเร็จ
)

JOG&JOY โทร. 097-095-8434, 02-7216009 (วัน-เวลาทำการ)
email : cs@jogandjoy.run
TOAVH โทร. 02-335-5555:4458 คุณพัชรี

"ระยะทางกับความประทับใจทุกเส้นทางที่ให้คุณได้มากกว่าความโชคดี"