FRIENDS FOR LIFE CHARITY RUN 2019

Friends for Life Charity Run 2019
โดย กลุ่มธนาคารทิสโก้ ร่วมกับพันธมิตร
วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562
ณ สวนพุทธมณฑล สาย 4

 

ค่าสมัครวิ่งทั้งหมด สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ 5 โรงพยาบาล โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น *

กลุ่มธนาคารทิสโก้ ร่วมกับ องค์กรพันธมิตร จัดโครงการ Friends for Life ระดมเงินบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ แห่งที่รองรับคนไข้ปีละกว่าล้านราย ได้แก่ รพ.ศิริราช  รพ.จุฬาลงกรณ์  รพ.รามาธิบดี  รพ.ราชวิถี และ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนคนไทยออกกำลังกายด้วยการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ

2.    เพื่อนำรายได้จากค่าสมัครทั้งหมด โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น มอบให้โรงพยาบาลรัฐ 5 แห่ง ดังกล่าวข้างต้น

ถ้วยรางวัล/เสื้อที่ระลึก/เงินรางวัล/เหรียญผู้พิชิต/อื่นๆ​​​

ITEMSMini Marathon 10 KFun Run 5 K
ถ้วยรางวัล กลุ่มอายุ1-5-
เงินรางวัล1-3 ทุกลุ่มอายุ-
เสื้อที่ระลึกเสื้อกล้ามเสื้อคอกลม
เหรียญผู้พิชิต
ประกันอุบัติเหตุในเวลาแข่งขัน
รางวัล TOP100-50Years TISCOชาย 1-100 / หญิง 1-100-
เป้อเนกประสงค์ 50Years TISCO
อาหาร-เครื่องดื่มหลังแข่งขัน


CASH PRIZES / เงินรางวัลทุกกลุ่มอายุ มินิมาราธอน

ประเภทระยะทาง
อันดับ
Mini Marathon
ชาย
Mini Marathon
หญิง
อันดับที่ 14,000 บาท4,000 บาท
อันดับที่ 23,000 บาท3,000 บาท
อันดับที่ 32,000 บาท2,000 บาท
หมายเหตุ :
* ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯ


กติกาการแข่งขัน
1. การแข่งขันในสนามวิ่งนี้ เป็นสนามวิ่งอันทรงเกียรติ การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
2. ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร พ.ศ.2562 (วันแข่งขัน) ลบ พ.ศ. เกิด พร้อมทั้งแสดงหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ที่มี วัน-เดือน ปีเกิด ที่มีรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับถ้วยรางวัล
3. นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์
4. นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อ มองเห็นชัดเจน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลในกรณีที่ หมายเลขประจำตัววิ่งพับ หรือการติดเบอร์ผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่า ผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภท/กลุ่มอายุใด

* การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ไม่ใช่การซื้อขายสินค้า ผู้สมัครโปรดอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ก่อนสมัคร เพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวที่เป็นจริงให้ครับถ้วน รายการแข่งขันนี้ รับสมัครและควบคุมการแข่งขันโดย JOG&JOY

การบริการ
- บริการน้ำดื่มตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน 
- ซุ้มอาหาร เครื่องดื่ม บริการผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลังเส้นชัย 
- มีพยาบาลพร้อมรถพยาบาล คอยดูแลตลอดการแข่งขัน
- บริการรับฝากของ กรุณารับคืน ภายในเวลา 8.00 น.
- มีเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร, ดูแลตลอดเส้นทางวิ่ง บริการรถสุขาเคลื่อนที่
- สถานที่จอดรถใกล้จุดจัดงาน ฟรี. กว่า 1,000 คัน มีป้ายและเจ้าหน้าที่โบกในเช้าวันแข่งขัน
กำหนดวัน รับเสื้อ-เบอร์วิ่ง
 
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 (10.00-17.00 น.) ณ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ถนนสาทรเหนือ
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 (13.00-18.00 น.) ณ สถานที่จัดงาน ลานจอดรถฝั่งใต้ (สำนักพุธ) สวนพุทธมณฑล นครปฐม
เช้าวันแข่งขันก่อนปล่อยตัว วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 (04.30-05.50 น.) ณ จุดเริ่มต้นและเส้นชัย สถานที่จัดงาน
โปรดนำหลักฐานการรับสมัคร Order No หรือแสดงรูปบัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport หรือ หลักฐานการชำระเงิน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่

*** ไปรับแทนคนอื่น ต้องแสดงบัตรประชาชนของตน และ อีเมลยืนยันการสมัครสมบูรณ์ ของผู้สมัคร ต่อเจ้าหน้าที่ ***
รายการแข่งขันนี้ ไม่มีบริการจัดส่ง เสื้อ-เบอร์วิ่ง ทางไปรษณีย์ โปรดรับของตาม วัน-เวลา ที่กำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
JOG&JOY โทร. 097-095-8434 / สำนักงาน โทร. 02-721-6009
เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ งดโทร
email : cs@jogandjoy.run

"ระยะทางกับความประทับใจทุกเส้นทางที่ให้คุณได้มากกว่าความโชคดี"