วิ่งทะลุมิติ เพลิงพรางเทียน

วิ่งทะลุมิติ เพลิงพรางเทียน
PHELING PHRANG THEIYN THALU MITI RUN

วันอาทิตย์ที 2 มิถุนายน 2562
จุดเริ่มต้นและเส้นชัย ณ ข่วงประตูท่าแพ จ.เชียงใหม่          ตามที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เล็งเห็นถึงความสำคัญเด็กและเยาวชน  โดยจัดโครงการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมด้านทางการศึกษา มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังได้ร่วมสมทบทุนสร้างอาคารเรียน ห้องสมุด และมอบสื่อการเรียนการสอน แก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 และในปีนี้ ทางสถานีฯ จึงจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมละคร และจัดโครงการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล ภายใต้ชื่อ “วิ่งทะลุมิติ กับเพลิงพรางเทียน” ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการนำทีมนักแสดงจากละครเพลิงพรางเทียน อาทิ เต้ย พงศกร, ณิชา ณัฏฐณิชา, ภณ ณวัสน์ และ โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์ ร่วมเดิน-วิ่งรอบประตูเมือง ทั้ง 5 ประตูของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งละครเพลิงพรางเทียน ที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการเดินทางทะลุมิติย้อนกลับสู่อดีต ของหญิงสาวกลินท์ (ณิชา ณัฏฐณิชา) ที่ต้องเดินทางจากปัจจุบัน ไปยัง ภพอดีตเพื่อแก้ไข เรื่องราวบางอย่าง แต่มีสิทธิ์ทะลุมิติ เพียงแค่ 5 ครั้ง  ผ่าน ประตูเมืองโบราณ 5 ประตูเมือง ได้แก่ ประตูช้างเผือก ประตูเชียงใหม่ ประตูท่าแพ ประตูสวนดอก และ ประตูสวนปรุง
          นอกจาก ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ วิ่งทะลุมิติกับเพลิงพรางเทียน จะได้มีส่วนร่วมสร้างอาคารเรียนให้กับน้องๆ ที่ศึกษาในถิ่นทุกกันดารในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว  ยังได้ ตามรอยละคร เพลิงพรางเทียน ที่นักแสดงทั้ง 4 คน ได้ร่วมถ่ายทำในสถานที่จริงด้วย 

วัตถุประสงค์
- เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนคนไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
- เพื่อเป็นกิจกรรมร่วมเฉลิมฉลอง ๗๒๓ ปี การก่อนตั้งเมืองเชียใหม่ และพัฒนา เมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลก
- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้การวิ่งเพิ่อสุขภในตัวเมืองเก่าเชียงใหม่ เป็นสื่อ
- นำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ  

ประเภทการแข่งขัน

MINI MARATHON 10 KM
FUN RUN 3 KM
VIP
การแบ่งกลุ่มอายุ
ชาย/หญิง
อายุ 16-39 ปี
อายุ 40-49 ปี
อายุ 50 ปีขึ้นไป
ไม่แบ่งกลุ่มอายุ
ไม่มีการแข่งขัน
3 KM 
ไม่มีการแข่งขัน

10 KM 
มีการแข่งขันตามกลุ่มอายุ
ปล่อยตัว เวลา 05.30 น.
ค่าสมัคร 450 บาท
ปล่อยตัว เวลา 05.30 น.
ค่าสมัคร 450 บาท
ปล่อยตัว เวลา 05.30 น.
ค่าสมัคร 1,000 บาท

FANCY
*ประเภทแฟนซีการแต่งกายใน Concept "วิ่งทะลุมิติ เพลิงพรางเทียน"
สามารถลงวิ่งได้ทุกระยะ โดยต้องรายงานตัวต่อคณะกรรมการตัดสิน รอบที่ 1. ก่อนปล่อยตัว และรอบที่ 2. ในเวลา 06.50 น.

ถ้วยรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เหรียญผู้พิชิต  / อื่นๆ​​​

ประเภทณการวิ่งMINI MARATHONFUN RUNFANCYVIP
ระยะทาง10KM3KM3KM/10KM3KM/10KM
ค่าสมัคร450.-450.-450.-1,000.-
โล่รางวัล กลุ่มอายุ1-5-1-5-
เสื้อที่ระลึกเสื้อคอกลมเสื้อคอกลมเสื้อคอกลมเสื้อโปโล
เหรียญผู้พิชิต
ประกันอุบัติเหตุในเวลาแข่งขัน
ถุงเป้ เพลิงพรางเทียน---
กระบอกน้ำ TV3---
อาหาร-เครื่องดื่ม หลังแข่งขัน