เมืองไทยเชียงใหม่มาราธอน ครั้งที่ 14

เมืองไทยเชียงใหม่มาราธอน ครั้งที่ 14
วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562

ณ ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่​

เปิดรับสมัคร รอบล่าช้า 1 - 10 พฤศจิกายน 2562


          การวิ่งมาราธอน เป็นอีกหนึ่งในกิจกรรม ซึ่งเมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆ ทั่วโลกให้ความสำคัญและนิยมจัดขึ้น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างถิ่นให้เดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมและท่องเที่ยวในเมืองของตัวเองอย่างได้ผล เช่น บอสตันมาราธอน, แอล.เอ.มาราธอน, ลอนดอนมาราธอน, ฮอนโนลูลูมาราธอน, ซีดนีย์มาราธอน, นิวยอร์คมาราธอน, โตเกียวมาราธอน, ปักกิ่งมาราธอน, ฮ่องกงมาราธอน, สิงคโปร์มาราธอน ฯลฯ ในประเทศไทยก็มีหลายจังหวัด จัดกิจกรรมวิ่งมาราธอนขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
          เชียงใหม่มาราธอน เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดจากความคิดและลงมือทำของกลุ่มคนชาวเชียงใหม่กลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเมตตาศึกษา (วัดเจดีย์หลวง) ที่มีใจรักในการวิ่งมาราธอนและมีประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนมากว่า 30 ปี ตลอดจนมีความสัมพันธ์อันดีกับวงการวิ่งมาราธอน ทั้งในและต่างประเทศ ได้เป็นผู้ริเริ่มจัดโครงการนี้ขึ้นโดยงบประมาณส่วนตัว แบบเศรษฐกิจพอเพียง
          เชียงใหม่มาราธอน มีปัจจัยพื้นฐานและจุดเด่นมากมาย ที่ทำให้นักวิ่งซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก สมัครล่วงหน้าและเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี โดยในการจัดครั้งที่ 7 ปี 2555 มีนักวิ่งนานาชาติเข้าร่วมการแข่งขัน 32 ประเทศ, ครั้งที่ 8 ปี 2556 มีนักวิ่งจากนานาชาติ เพิ่มขึ้นเป็น 38 ประเทศ, ครั้งที่ 9 เมื่อ 21 ธันวาคม 2557 มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันล่วงหน้าทะลุ 3,200 คน จาก 39 ประเทศ คิดเป็น 57% หรือ 1,824 คน เป็นนักวิ่ง-นักท่องเที่ยว ที่บินข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากต่างประเทศ และในการจัดครั้งที่ 10 เมื่อ 20 ธันวาคม 2559 ก็มีนักวิ่งสมัครล่วงหน้า 6,119 คน จาก 52 ประเทศ รวมนักวิ่งมวลชนในท่องถิ่นกว่า 1 พันคน รวมผู้ร่วมกิจกรรมมากถึง 7,200 คน โดยในการจัดการแข่งขันในปี 2559 ครั้งที่ 11 มีผู้สมัครมากกว่า 10,000 คน จาก 53 ประเทศ เป็นนักวิ่งชาวต่างชาติ 2,973 คน ครั้งที่ 12 มีผู้สมัครมากกว่า 10,000 คน จาก 55 ประเทศ เป็นนักวิ่งชาวต่างชาติ 2,846 คน และในปีที่ผ่านมา ครั้งที่ 13 มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 11,000 คน จาก 54 ประเทศ โดยเป็นชาวต่างชาติ 2,926 คน 
ทำให้เชียงใหม่มาราธอน เป็นสนามวิ่งมาราธอนที่มีผู้สมัครชาวต่างชาติ บินข้ามน้ำข้ามทะเล มาร่วมการแข่งขันมากที่สุด ของสนามมาราธอนทั่วประเทศ ติดต่อกันมา 3 ปี

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน 
* เพื่อเป็นกิจกรรมสนับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา Sports Tourism ตามนโยบายของรัฐบาล
* เพื่อเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมฉลอง ๗๒๓ ปี การก่อนตั้งเมืองเชียใหม่ และพัฒนา เมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลก
 เพื่อรณรงค์ให้คนเชียงใหม่และประชาชนคนไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง โดยใช้การวิ่งมาราธอนประเพณีนานาชาติ เป็นสื่อ
 นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้หน่วยงานอันสาธารณะกุศล (การแพทย์-การศึกษา-สังคม และสิงแวดล้อม) ในจังหวัดเชียงใหม่

RUNNING DISTANCE

FULL MARATHON 42.195 km.
การแบ่งกลุ่มอายุ

MALE/ชาย
มาราธอนหน้าใหม่ไทย
18-39 ปี
40-49 ปี
50 ปีขึ้นไป

FEMALE/หญิง
มาราธอนหน้าใหม่ไทย
18-39 ปี
40-49 ปี
50 ปีขึ้นไป

ปล่อยตัวเวลา 03:00 น.
Cut off 10:00 น. (7 ชั่วโมง)
จับเวลาด้วย Timing chips
จำกัดจำนวนผู้สมัคร 3,500 คน


HALF MARATHON 21.1 km.
การแบ่งกลุ่มอายุ

      MALE/ชาย
      ไม่เกิน 29 ปี
      30-39 ปี
      40-49 ปี
      50 ปีขึ้นไป

FEMALE/หญิง
ไม่เกิน 29 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
50 ปีขึ้นไป

ปล่อยตัวเวลา 04:00 น.
Cut off 07:30 น. (3.30 ชั่วโมง)
จับเวลาด้วย Timing chips
จำกัดจำนวนผู้สมัคร 4,000 คน


MINI MARATHON 10 km.
การแบ่งกลุ่มอายุ

      MALE/ชาย
      ไม่เกิน 15 ปี
      16-29 ปี
      30-39 ปี
      40-49 ปี
      50 ปีขึ้นไป

FEMALE/หญิง
ไม่เกิน 15 ปี
16-29 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
50 ปีขึ้นไป

ปล่อยตัวเวลา 05:00 น.
Cut off 07:00 น. (2 ชั่วโมง)
จับเวลาด้วย Timing chips
จำกัดจำนวนผู้สมัคร 5,000 คน


SMILE RUN 3 km.
ไม่มีการแข่งขัน

ล่นละอ่อนต่อนแต่น 3 Km.

การแบ่งกลุ่มอายุ

    MALE/ชาย   
   อายุ 7-10 ปี   

FEMALE/หญิง
อายุ 7-10 ปี

ปล่อยตัวเวลา 05:20 น.
Cut off 07:00 น. (1 ชั่วโมง)
จำกัดจำนวนผู้สมัคร 1,500 คน


นักวิ่งแฟนซี
มีการประกวด มีถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล
การประกวดแฟนซี ในปีนี้ Concept แนวคิดในการแต่งตัวจะประกาศให้ทราบหลังจากวันที่ 31 ตุลาคม 2562

ถ้วยรางวัลเกียรติยศ / เงินรางวัล / เสื้อที่ระลัก / เหรียญผู้พิติ / ประกาศเกียรติบัตร / อื่นๆ
รายการ
42KMFirst42K21K10KM3KM
ถ้วยรางวัล1-5 กลุ่มอายุ1-10 ช/ญ1-5 กลุ่มอายุ1-5 กลุ่มอายุละอ่อน 1-5
เงินรางวัล1-5 กลุ่มอายุ1-5 กลุ่มอายุ1-5 กลุ่มอายุ1-3 กลุ่มอายุแฟนซี 1-5
เสื้อที่ระลึก (SIZE)เสื้อกล้ามเสื้อกล้ามเสื้อกล้ามเสื้อกล้ามเสื้อคอกลม
เสื้อ Finisher 42K---
Timing chip-
42K TOP100---
เหรียญผู้พิชิต
ถุง Goodie Bag
ประกาศเกียรติบัตร-
ประกันอุบัติเหตุ
อาหาร-เครื่องดื่ม
เงินรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน ทุกกลุ่มอายุ ชาย / หญิง
ชนะ 42K 42K/หน้าใหม่ 21K 10K แพนซี-3K/10K
อันดับ 1. 10,000 บาท 7,000 บาท 5,000 บาท 3,000 บาท 10,000 บาท
อันดับ 2. 8,000 บาท 5,000 บาท 4,000 บาท 2,000 บาท 3,000 บาท
อันดับ 3. 7,000 บาท 4,000 บาท 3,000 บาท 1,000 บาท 3,000 บาท
อันดับ 4. 6,000 บาท 3,000 บาท 2,000 บาท - 3,000 บาท
อันดับ 5. 5,000 บาท 2,000 บาท 2,000 บาท - 3,000 บาท
หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯ 
ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน (นักวิ่งชาวไทย)
กำหนดวันรับสมัคร สมัครก่อนไก่โห่ ค่าสมัครปกติ สมัครล่าช้า  
ประเภทระยะทาง 6-10 มิ.ย. 62 1 ก.ค. - 20 ต.ค. 62 1-10 พ.ย. 62 จำนวนรับสมัคร
 มาราธอน 800 บาท 900 บาท 1,200 บาท 2,800 Slots
 มาราธอนแรก (หน้าใหม่) 700 บาท 800 บาท ปิดรับสมัคร 700 Slots
 ฮาล์ฟมาราธอน 600 บาท 750 บาท 900 บาท 4,000 Slots
 มินิมาราธอน 400 บาท 500 บาท 600 บาท 5,000 Slots
 สมารัน 300 บาท 400 บาท 500 บาท 1,200 Slots
 ล่นละอ่อนต่อนแต่น 200 บาท 300 บาท 400 บาท 300 Slots
* การสมัครในรอบก่อนไก่โห่ (Early Bird) ไม่สามารถเปลี่่ยนแปลง-แก้ไข-ยกเลิก-จำหน่าย-จ่ายโอน ได้
* การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในรายการนี้ ไม่ส่งเสริมสนับสนุน การซื้อ-ขาย BIB ต่อ ห้ามเปลี่่ยนแปลง-แก้ไขข้อมูลของผู้สมัครไปเป็นบุคคลอื่น ในภายหลัง
* โปรดสมัครล่วงหน้าและชำระค่าสมัครและส่งหลักฐาน ภายใน 3 วันหลังจากสมัคร / สมัครก่อนราคาถูก-สมัครช้าราคาแพง
* การเปิดรับสมัครอาจปิดการรับสมัครก่อนกำหนด หากมีผู้สมัครเต็มตามจำนวนที่กำหนด
EXPO DAY 2019

กำหนดวัน รับเสื้อ-เบอร์วิ่ง-Timing chips
วันศุกร์ที่ 20 ถืง วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 (เวลา 10.00 -18.00 น.)
ณ ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่
สถานที่จัดงานอยู่ใจกลางเมืองไม่มีที่จอดรถบริการ โปรดเดินทางด้วยรถสาธารณะหรือเดินมาจากโรงแรมที่พัก

หลักฐานการรับของ ผู้สมัครต้องแสดงบัตรประชาชนหรือ Passport และเลขที่ Order No. การสมัคร ต่อเจ้าหน้าที่
*** สำหรับผู้ไปรับแทนคนอื่น ต้องแสดงบัตรประชาชนของผู้รับแทน และสำเนาบัตรประชาชน(หรือรูปภาพบัตร)ของเจ้าของ BiB ต่อเจ้าหน้าที่ ***

ผู้สมัครทราบเลขที่ Order No. และตรวจสอบสถานะการสมัครได้จาก email ที่ระบบอัตโนมัติส่งให้
หรือ LOGIN เข้าสู่ระบบ www.jogandjoy.run แล้วตรวจสอบได้ที่ประวัติการลงทะเบียน


รายการแข่งขันนี้ ไม่มีบริการจัดส่ง เสื้อ-เบอร์วิ่ง ทางไปรษณีย์ โปรดรับของตาม วัน-เวลา ที่กำหนด

JOG&JOY
Customer Service

Tel : 02-7216009, 086-391-8434
email : cs@jogandjoy.run

"ระยะทางกับความประทับใจทุกเส้นทางที่ให้คุณได้มากกว่าความโชคดี"