บางกอก 21 เค พาร์ครัน 2019 (ครั้งที่ 4)

บางกอก 21 เค พาร์ครัน 2019 (ครั้งที่ 4)
BANGKOK 21K PARK RUN 2019


วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562
จุดเริ่มต้นและเส้นชัย
 ประตู 4 ดาวเรือง สวนหลวง ร.๙ กรุงเทพฯ


กำหนดวัน รับเสื้อ-เบอร์วิ่ง-Timing chips
 
วันที่ 30-31 สิงหาคม 2562 (11.00-18.00 น.)
ที่ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ชั้น 3 หน้าร้าน Beautrium โซน Lotus
โทร. 086-391-8434, 097-0958434

กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน Passport หรือแสดงรายการ Order ที่สมัครต่อเจ้าหน้าที่
ในกรณีไม่มีรายชื่อในระบบและไม่มีเลขที่ Order กรุณาแสดงหลักฐานการชำระเงินต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันสิทธ์
*** ไปรับแทนคนอื่นผู้ไปรับแทนต้องแสดงบัตรประชาชนของตน และ รูปบัตรประชาชนของผู้สมัครต่อเจ้าหน้าที่ ***กว่าจะถึงวันนี้
          หลายปีที่ผ่านมา JOG&JOY ได้พัฒนาได้บุกเบิกและพัฒนาสนามวิ่งฮาล์ฟมาราธอนในสวนหลวง ร.๙ ขึ้นมาตั้งแต่ ปี 2016 เพื่อสร้างให้เป็นสนาม ในสวน-ในกรุงเทพมหานคร จากสนามวิ่ง Reebok 14K ติดต่อกันหลายปี และเปลี่ยนชื่อรายการเป็น M Sport 14K  จัดต่อเนื่องมา 5 ปี JOG&JOY ฝ่ายจัดการแข่งขันได้พัฒนาปรับปรุงรายการแข่งขันนี้อย่างต่อเนื่อง โดยได้เพิ่มประเภทระยะทางวิ่งฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. ขึ้นมาเพื่อสร้างให้สนามนี้เป็นสนามวิ่งระยะไกลมากกว่าเดิม ปรับเปลี่ยนมาเป็น “สิงห์บางกอก 21เค พาร์ครัน” อีก 3 ปี  ซึ่งที่ผ่านมาในแต่ละปี สนามวิ่งรายการนี้ ก็มีผู้สนับสนุนภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวสลับสับเปลี่ยนไป โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้สาธารณะกุศล

วัตถุประสงค์
1.เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนคนไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยการวิ่งเพื่อสุขภาพ
2.เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬา Thailand Sports Tourism ตามนโยบายของรัฐบาล โดยใช้กีฬาวิ่งเป็นสื่อ
3.เพื่อยกระดับการจัดการแข่งขันวิ่งในระยะฮาล์ฟมาราธอน ในกรุงเทพมหานคร
4.นำรายได้จากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ “โครงการขับขี่ปลอดภัย สน.อุดมสุข”


ประเภทการแข่งขัน

HALF MARATHON 21.1K

การแบ่งกลุ่มอายุ ชาย
18-29 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
50-59 ปี
60 ปีขึ้นไป

การแบ่งกลุ่มอายุ หญิง
18-29 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
50 ปีขึ้นไป

ปล่อยตัว 05.15 น.
ค่าสมัคร 800 บาท
Timing chips Systems
รับสมัคร 1,000 คน


MINI MARATHON 10.5K

การแบ่งกลุ่มอายุ ชาย
ไม่เกิน 15 ปี
16-29 ปี
30-39 ปี
40 ปีขึ้นไป

การแบ่งกลุ่มอายุ หญิง
ไม่เกิน 15 ปี
16-29 ปี
30-39 ปี
40 ปีขึ้นไป

ปล่อยตัว 05.50 น.
ค่าสมัคร 500 บาท
Timing chips Systems
รับสมัคร 1,200 คน


FUN RUN 5K

ไม่แบ่งกลุ่มอายุ
ไม่มีการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ

ปล่อยตัว 06.00 น.
ค่าสมัคร 450 บาท
Non Timing chips Systems
รับสมัคร 300 คนถ้วยรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เงินรางวัล / เหรียญผู้พิชิต  / อื่นๆ​​​

ITEMS21.1K10.5K5K
ถ้วยรางวัล กลุ่มอายุ1-51-5-
เงินรางวัล1-3 ทุกกลุ่มอายุOver All 1-5-
เสื้อที่ระลึกเสื้อกล้ามเสื้อกล้ามเสื้อกล้าม
เสื้อ Finisher 21K--
เหรียญผู้พิชิต
ประกันอุบัติเหตุในเวลาแข่งขัน
Timing chip-
เป้อเนกประสงค์ Goodie Bag
ประกาศเกียรติบัตร-
อาหาร-เครื่องดื่มหลังแข่งขัน
    


CASH PRIZES / เงินรางวัล :

ประเภทระยะทาง
อันดับ
Half Marathon
ทุกกลุ่มอายุ
ชาย / หญิง
Mini Marathon
Over All
ชาย / หญิง
อันดับที่ 15,000 บาท5,000 บาท
อันดับที่ 24,000 บาท4,000 บาท
อันดับที่ 33,000 บาท3,000 บาท
อันดับที่ 4-2,000 บาท
อันดับที่ 5-2,000 บาท

หมายเหตุ :
* ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯ

การบริการ
* บริการน้ำดื่ม-เครื่องดื่มเกลือแร่ ผลไม้ในเส้นทางวิ่งและเส้นชัย ตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน
* ซุ้มอาหาร เครื่องดื่ม บริการหลังเข้าเส้นชัย
* มีเจ้าหน้าที่พยาบาลพร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน คอยดูแลตลอดการแข่งขัน
* บริการรับฝากของ กรุณารับคืนภายในเวลา 08.30 น.
* มีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครและทีมแพทย์ฉุกเฉิน ดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทาง

ลานจอดรถสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในเช้าวันแข่งขัน

* ลานประตู 4 (ดาวเรือง) จำนวน 400 คัน *เต็มภายใน 20 นาที
* ลานในซอยเลยประตู 4 (ดาวเรือง) จำนวน 50 คัน
* ลาน Big C หน้าสวนหลวง จำนวน 120 คัน
* ลานประตู 1 (ราชาวดี) จำนวน 200 คัน
* ซอย 28 จำนวน 200 คัน
* ลานประตู 6 (เฟื่องฟ้า) จำนวน 300 คัน
* ลานสนามเทนนิส เข้าประตู 6 (เฟื่องฟ้า) จำนวน 100 คัน
* ลานประตู 5 (มณฑารพ ซอย 55) 500 คัน (ประตูตลาดเดิม)

EXPO DAY
กำหนดวัน รับเสื้อ-เบอร์วิ่ง-Timing chips
 
วันที่ 30-31 สิงหาคม 2562 (11.00-18.00 น.)
ที่ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ชั้น 3 หน้าร้าน Beautrium โซน Lotus
โทร. 086-391-8434, 097-0958434

โปรดนำรูปบัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport หรือ หลักฐานการชำระเงิน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
*** ไปรับแทนคนอื่นผู้ไปรับแทนต้องแสดงบัตรประชาชนของตน และ รูปบัตรประชาชนของผู้สมัคร ต่อเจ้าหน้าที่ ***
รายการแข่งขันนี้ ไม่มีบริการจัดส่งเสื้อ-เบอร์วิ่ง ทางไปรษณีย์ โปรดรับของตาม วัน-เวลา ที่กำหนด
JOG&JOY โทร. 097-095-8434 / สำนักงาน โทร. 02-721-6009

"ระยะทางกับความประทับใจทุกเส้นทางที่ให้คุณได้มากกว่าความโชคดี"