Thailand International Half Marathon 2019

Thailand International Half Marathon 2019

วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562
ณ ลานอเนกประสงค์ สะพานพระราม 8 (ฝั่งธนบุรี)
เส้นทางวิ่งปิดถนน 100%
บนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี (ขาออก)
วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
๑. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังเพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดี
๒. เพื่อนำรายได้สนับสนุนการพัฒนาสังคมในด้านการศึกษา กีฬา และอื่นๆ อันเป็นประโยชน์ ต่อสังคมและประเทศชาติ
๓. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และห่างไกลยาเสพติด
๔. เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของไทยโดยใช้การกีฬาเป็นสื่อ
๕. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

ประเภทการแข่งขัน

HALF MARATHON 21.1K

การแบ่งกลุ่มอายุ ชาย
ไม่เกิน 29 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
50-59 ปี
60 ปีขึ้นไป

การแบ่งกลุ่มอายุ หญิง
ไม่เกิน 29 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
50 ปีขึ้นไป

ปล่อยตัว 03.30 น.
Cut off 3.30 ชั่วโมง (07.00 น.)
ค่าสมัคร 800 บาท
Timing chips Systems
รับสมัคร 1,500 คน


MINI MARATHON 10.5K

การแบ่งกลุ่มอายุ ชาย
ไม่เกิน 15 ปี
16-29 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
50-59 ปี
60 ปีขึ้นไป

การแบ่งกลุ่มอายุ หญิง
ไม่เกิน 15 ปี
16-29 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
50 ปีขึ้นไป

ปล่อยตัว 04.15 น.
Cut off 2 ชั่วโมง (06.15 น.)
ค่าสมัคร 500 บาท
Timing chips Systems
รับสมัคร 2,500 คน


FUN RUN 5K

ไม่แบ่งกลุ่มอายุ
ไม่มีการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ

ปล่อยตัว 04.15 น.
ค่าสมัคร 500 บาท
Non Timing chips Systems
รับสมัคร 1000 คน

REGISTRATION FEES/ค่าสมัคร

DISTANCE13 ส.ค.-31 ต.ค.1-15 พ.ย.SLOTS
 HALF MARATHON800 บาท900 บาท1,300
 MINI MARATHON500 บาท600 บาท2,500
 FUN RUN500 บาท600 บาท1,200
laugh ส่งเสื้อ+BIB+Chips ทาง Kerry Express65 บาท/คน-*สมัครก่อน 10 ต.ค.
wink ผู้สมัครทุกระยะที่เลือกการจัดส่งทาง Kerry Express การจัดส่งจะส่งเป็นรายบุคคล 1 ซอง ต่อ 1 นักวิ่ง *(ไม่มีบริการส่งรวมหลายคนใน 1 ซอง)
wink เพื่อความปลอดภัยในการวิ่ง ผู้สมัครในระยะ 21K และ 10K จะได้ครับเสื้อวิ่ง Running shirt ผู้สมัครในระยะ 5K จะได้รับเสื้อคอกลม T-shirt
wink ผู้สมัครต้องรับเสื้อที่ระลึกตามระยะที่สมัครวิ่ง ไม่สามารถเลือกแบบเสื้อได้ สมัครแล้วไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนได้ในภายหลัง
wink การลงทะเบียนสมัครวิ่ง อาจปิดก่อนวันถึงกำหนด หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้

ถ้วยรางวัล/เงินรางวัล/เสื้อที่ระลึก/เหรียญ/ใบประกาศ และอื่นๆ

ITEMS/DISTANCE 21KM 10KM 5KM
ถ้วยพระราชทานฯ คนแรก ชาย/หญิง - -
ถ้วยรางวัล -
เงินรางวัลกลุ่มอายุ 1 - 5 1 - 3 -
เสื้อวิ่ง Running Shirt -
เสื้อคอกลม T-Shirt - -
Timing chip -
เหรียญผู้พิชิต
ถุงเป้ Goodie Bag
ประกาศณียบัตร -
ประกันอุบัติเหตุวันแข่งขัน
อาหาร-เครื่องดื่มหลังแข่ง


รายละเอียด เงินรางวัล

ประเภทระยะทาง
อันดับ
Half Marathon
กลุ่มอายุ ชาย/หญิง
Mini Marathon
กลุ่มอายุ ชาย/หญิง
1 10,000 บาท 5,000 บาท
2 8,000 บาท 4,000 บาท
3 6,000 บาท 3,000 บาท
4 4,000 บาท -
5 2,000 บาท -

NOTE : ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯ


ทุนการศึกษา เด็กนักเรียน อายุไม่เกิน 15 ปี
Mini Marathon 10.5 Km.

ประเภทระยะทาง
อันดับ
Mini Marathon
อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย/หญิง
1-5 4,000 บาท
6-10 3,000 บาท
11-15 2,000 บาท
16-20 1,000 บาท

หมายเหตุ :
* นักเรียนอายุไม่เกิน 15 ปี ประเภทมินิมาราธอน 10.5 กม. จะได้รับเฉพาะทุนการศึกษา (ไม่ต้องเสียภาษี) ไม่มีถ้วยรางวัลและเงินรางวัลในกลุ่มอายุ เหมือนเช่นกลุ่มอายุอื่นๆ
* ฝ่ายจัดการแข่งขันขอยกเลิกถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล ในกลุ่มอายุไม่เกิน 15 ปี อันดับ 1-5 ของประเภทมินิมาราธอน 10.5 กม. เพราะถือว่าได้รับทุนการศึกษา 1-20 อันดับ ชาย/หญิง ที่มากกว่ากำหนดวันรับ เสื้อ-เบอร์วิ่ง-Timing chips

ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ซอยงามดูพลี ถ.พระราม 4 หรือ ถ.สาทร ซอย 1

หลักฐานการรับของ ผู้สมัครต้องแสดงบัตรประชาชนหรือ Passport และเลขที่ Order No. การสมัคร ต่อเจ้าหน้าที่

*** สำหรับผู้ไปรับแทนคนอื่น ต้องแสดงบัตรประชาชนของผู้รับแทน และสำเนาบัตรประชาชน(หรือรูปภาพบัตร)ของเจ้าของ BiB ต่อเจ้าหน้าที่ ***
ผู้สมัครทราบเลขที่ Order No. และตรวจสอบสถานะการสมัครได้จาก email ที่ระบบอัตโนมัติส่งให้
หรือ LOGIN เข้าสู่ระบบ www.jogandjoy.run แล้วตรวจสอบได้ที่ประวัติการลงทะเบียน

รายการนี้ มีบริการจัดส่งพัสดุ เสื้อ-เบอร์วิ่ง-Chips โดยเป็นการจัดส่งแบบ 1 ต่อ 1 เท่านั้น
ผู้สมัครต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มคนละ 65 บาท
และต้องสมัครภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2562
การจัดส่งทางไปรษณีย์ จะเริ่มจัดส่ง 18-20 พฤศจิกายน 2562


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
JOG&JOY
Tel : 086-391-8434, 097-095-8434 (จันทร์ - ศุกร์ 09:00- 17:00 น.)
email : cs@jogandjoy.run
Facebook : JOG&JOY

"ระยะทางกับความประทับใจทุกเส้นทางที่ให้คุณได้มากกว่าความโชคดี"