King's College Half Marathon 2022

ประกาศคณะกรรมการจัดงาน King's College Half Marathon 2022

เรื่อง ปรับรูปแบบกิจกรรมวิ่ง King's College Half Marathon 2022 เป็นแบบ VR Run

เนื่องด้วยการจัดการแข่งขันวิ่ง King's College Half Marathon 2022 เป็นการจัดการแข่งขันวิ่งภายใต้สถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยล่าสุดคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯได้มีการประชุมร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการโควิด19 (ศปก.) จังหวัดนครปฐม เนื่องด้วยประกาศล่าสุด ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 ระบุให้ "จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดพื้นที่ควบคุม(สีส้ม) ซึ่งไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากได้" เป็นเหตุให้กิจกรรมวิ่ง King's College Half Marathon 2022 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ไม่สามารถจัดขึ้นได้ และทางจังหวัดไม่สามารถทราบกำหนดที่แน่นอนในการประกาศให้จังหวัดนครปฐมออกจากพื้นที่ควบคุมโควิด19 ดังเช่นในตอนนี้

ดังนั้นคณะกรรมการจัดการแข่งขัน King's College Half Marathon 2022 จึงได้มีการประชุมเพื่อหาทางออกสำหรับการจัดกิจกรรมวิ่ง King's College Half Marathon 2022 ที่จำเป็นต้องเลื่อนมาหลายรอบเพราะสถานการณ์โควิด 19 โดยมีมติให้เปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นแบบ VR RUN 100% โดยมีข้อกำหนดดังนี้

King's College Half Marathon 2022 – VR RUN 

1. ผู้สมัครทุกท่านเปลี่ยนการวิ่งเป็น VR RUN แบบสะสมการวิ่ง โดยวิ่งที่ใดก็ได้จากนั้นส่งผลการวิ่งเป็นรูปภาพมาที่ https://forms.gle/yrFbaj9VKGVY2fdJ7

2. นักวิ่งสามารถส่งผลการวิ่งสะสมระยะทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

โดยมีกติกาดังนี้

ระยะวิ่ง 21.1K สะสมระยะทางได้ 3 ภาพ

ระยะวิ่ง 10.5K สะสมระยะทางได้ 2 ภาพ

ระยะวิ่ง 5K สะสมระยะทางได้ 1 ภาพ

3. เสื้อวิ่ง กระเป๋า เหรียญผู้พิชิต และเสื้อ Finisher(สำหรับ 21K) จะเริ่มทยอยจัดส่งตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 หลังจากที่นักวิ่งได้ส่งผลการวิ่งแล้ว

 สำหรับผู้สมัครที่ไม่ประสงค์จะส่งผลการวิ่ง รวมถึงไม่ต้องการรับเหรียญผู้พิชิต และเสื้อ Finisher (สำหรับ21K) สามารถติดต่อรับเสื้อวิ่งได้ที่ https://www.facebook.com/Jogandjoy 

ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขัน King's College Half Marathon 2022 ต้องขออภัยในความไม่สะดวกต่อนักวิ่งและขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเราเป็นอย่างดี

 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน King's College Half Marathon 2022

25 มกราคม พ.ศ 2565


ESPRIT DE CORPS


King's College Half Marathon 2022
วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

Start & Finish Place
King's College
โรงเรียน ...ราชวิทยาลัย  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


          สมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) พระราชทานก่อกำเนิด เมื่อ 1 มิถุนายน 2507 เป็นโรงเรียนประจำชายล้วน ตั้งแต่ชั้น ป.5 - ม.6
          การ เดิน-วิ่งเป็นการออกกำลังกายที่ดีของทุกเพศทุกวัยและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ในการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญให้มีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีอายุ ยืนยาว และยังเป็นการประหยัดค่ารักษาพยาบาลอีกด้วย สมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงจัดกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล "ภ.ป.ร.ฯ สามพราน มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน" ขึ้นมาอย่างต่อเนือง โดยในปี 2518 ได้จัดงานวิ่ง King’s College Marathon 2018 ขึ้น ซึ่งก็เกิดปัญหาและอุสรรค์ขึ้นหลายด้าน ในปี 2019 จึงได้งดจัดกิจกรรมวิ่งไป 1 ปี โดยในปีนี้ สมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ฯ โดยความร่วมมือของ JOG&JOY จึงได้จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 18 ในชื่อรายการ "King’s College Half Marathon 2021" ขึ้นอีกครั้ง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
2. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และส่งเสริมด้านสุขภาพ ทั้งในนักเรียนปัจจุบัน นักเรียนเก่า และบุคคลทั่วไป
3. เพื่อหารายได้สนับสนุนด้านการศึกษาของโรงเรียน และใช้ในกิจกรรมของสมาคมนักเรียนเก่าฯ
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม โดยใช้กีฬาวิ่งมาราธอนเป็นสื่อ

DISTANCE RUNNING

HALF MARATHON 21.1 KM
Start Time 5:00 น.
จำกัดนักวิ่ง 900 คน
ค่าสมัคร 800 บาท
Timing chips Systems
แบ่งกลุ่มดังนี้

MALEFEMALE
อายุไม่เกิน 29
อายุไม่เกิน 29 ปี
อายุ 30-39 ปีอายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี
อายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปี
อายุ 50 ปีขึ้นไป
อายุ 60 ปีขึ้นไป 


MINI MARATHON 10.5 KM

Start Time 6:00 น.
จำกัดนักวิ่ง
2,000 คน
ค่าสมัคร 500 บาท
Timing chips Systems
แบ่งกลุ่มอายุดังนี้

ชายหญิง
อายุไม่เกิน 15 ปีอายุไม่เกิน 15 ปี
อายุ 16-29 ปีอายุ 16-29 ปี
อายุ 30-39 ปีอายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปีอายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปีอายุ 50 ปีขึ้นไป
อายุ 60 ปีขึ้นไป 


FUN RUN 5 KM

Start Time 6:00 น.
จำกัดนักวิ่ง 600 คน
ค่าสมัคร 500 บาท

Non Compettitive / No Timing chips


VIP

สามารถเลือกแข่งขันในระยะ 21.1 KM, 10.5 KM และ 5 KM
Start Time ตามเวลาการแข่งขันที่เลือก
จำกัดจำนวนนักวิ่ง 300 คน
Entry Fee 1,500 THB

Can select 21.KM, 10.5 KM or 5 KM

REGISTRATION FEES / ค่าสมัคร

DISTANCEค่าสมัคร                        SLOTS
 HALF MARATHON800 บาท900 คน
 MINI MARATHON500 บาท2,000 คน
 FUN RUN500 บาท600 คน
 VIP1,500 บาท300 คน
laugh ส่งเสื้อ+BIB+Chips ทาง Kerry Express65 บาท/คนต้องสมัครภายใน 31 ธันวาคม 64
wink ผู้สมัครทุกระยะที่เลือกการจัดส่งทาง Kerry Express การจัดส่งจะส่งเป็นรายบุคคล 1 ซอง ต่อ 1 นักวิ่ง *(ไม่มีบริการส่งรวมหลายคนใน 1 ซอง) เริ่มส่ง 20-25 มกราคม 2564
wink สมัครแล้วไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนได้ในภายหลัง
wink การลงทะเบียนสมัครวิ่ง อาจปิดก่อนวันถึงกำหนด หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้

ถ้วยรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เงินรางวัล / เหรียญผู้พิชิต  / อื่นๆ​​​

ITEMS 21K 10K 5K
ถ้วยรางวัลกลุ่มอายุ 1-5 1-5 -
เงินรางวัล 1-3 ทุกกลุ่มอายุ 1-3 ทุกกลุ่มอายุ -
ถ้วยรางวัลนักวิ่งแฟนซี 5 รางวัล
เสื้อที่ระลึก เสื้อกล้าม เสื้อกล้าม เสื้อคอกลม
เสื้อ Finisher - -
เหรียญผู้พิชิต
ประกันอุบัติเหตุ
Timing chip -
ถุงเป้ Goodie Bag
ประกาศเกียรติบัตร -
อาหาร-เครื่องดื่มCASH PRIZES / เงินรางวัล :

ประเภทระยะทาง
อันดับ
21KM
ทุกกลุ่มอายุ
ชาย / หญิง
10KM
ทุกกลุ่มอายุ
ชาย / หญิง
อันดับที่ 1 5,000 บาท 4,000 บาท
อันดับที่ 2 4,000 บาท 3,000 บาท
อันดับที่ 3 3,000 บาท 2,000 บาท
หมายเหตุ :
* ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯกติกาการแข่งขัน
          สนามวิ่งนี้เป็นสนามวิ่งนานาชาติอันทรงเกียรติ การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด ห้ามนักวิ่งที่ ไม่รู้แพ้ รู้ชนะ ไม่มีน้ำใจนักกีฬา เช่น โกงอายุ เปลี่ยนตัวผู้สมัคร วิ่งลัดหรือตัดเส้นทางวิ่งที่คณะกรรมการกำหนด ลงแข่งขันโดยเด็ดขาด ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร พ.ศ.2564 ลบ พ.ศ. เกิด พร้อมทั้งแสดงหลักฐาน Passport หรือ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ที่มี วัน-เดือน ปีเกิด ที่มีรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับถ้วยรางวัล นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์ นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่ด้านหน้าของตัวมองเห็นชัดเจน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลในกรณีที่นักวิ่งซ่อนหมายเลขประจำตัววิ่ง หรือพับ หรือการนำหมายเลข BIB Number ของผู้สมัครอื่นมาวิ่ง การติดเบอร์ผิดชื่อ ผิดเพศ ผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่า ผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภท กลุ่มอายุใด

การบริการ
 บริการน้ำดื่มในเส้นทางวิ่งและเส้นชัย ตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน
 ซุ้มอาหาร ผลไม้ เครื่องดื่ม บริการหลังเข้าเส้นชัย
 มีเจ้าหน้าที่พยาบาลพร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน คอยดูแลตลอดการแข่งขัน
 บริการรับฝากของ กรุณารับคืนภายในเวลา 08.30 น.
 มีลานจอดรถบริการนักวิ่งกว่า 1,500 คัน เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย

ประกาศคณะกรรมการจัดงาน King's College Half Marathon 2022

เรื่อง ปรับรูปแบบกิจกรรมวิ่ง King's College Half Marathon 2022 เป็นแบบ VR Run

เนื่องด้วยการจัดการแข่งขันวิ่ง King's College Half Marathon 2022 เป็นการจัดการแข่งขันวิ่งภายใต้สถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยล่าสุดคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯได้มีการประชุมร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการโควิด19 (ศปก.) จังหวัดนครปฐม เนื่องด้วยประกาศล่าสุด ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 ระบุให้ "จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดพื้นที่ควบคุม(สีส้ม) ซึ่งไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากได้" เป็นเหตุให้กิจกรรมวิ่ง King's College Half Marathon 2022 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ไม่สามารถจัดขึ้นได้ และทางจังหวัดไม่สามารถทราบกำหนดที่แน่นอนในการประกาศให้จังหวัดนครปฐมออกจากพื้นที่ควบคุมโควิด19 ดังเช่นในตอนนี้

ดังนั้นคณะกรรมการจัดการแข่งขัน King's College Half Marathon 2022 จึงได้มีการประชุมเพื่อหาทางออกสำหรับการจัดกิจกรรมวิ่ง King's College Half Marathon 2022 ที่จำเป็นต้องเลื่อนมาหลายรอบเพราะสถานการณ์โควิด 19 โดยมีมติให้เปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นแบบ VR RUN 100% โดยมีข้อกำหนดดังนี้

King's College Half Marathon 2022 – VR RUN 

1. ผู้สมัครทุกท่านเปลี่ยนการวิ่งเป็น VR RUN แบบสะสมการวิ่ง โดยวิ่งที่ใดก็ได้จากนั้นส่งผลการวิ่งเป็นรูปภาพมาที่ https://forms.gle/yrFbaj9VKGVY2fdJ7

2. นักวิ่งสามารถส่งผลการวิ่งสะสมระยะทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

โดยมีกติกาดังนี้

ระยะวิ่ง 21.1K สะสมระยะทางได้ 3 ภาพ

ระยะวิ่ง 10.5K สะสมระยะทางได้ 2 ภาพ

ระยะวิ่ง 5K สะสมระยะทางได้ 1 ภาพ

3. เสื้อวิ่ง กระเป๋า เหรียญผู้พิชิต และเสื้อ Finisher(สำหรับ 21K) จะเริ่มทยอยจัดส่งตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 หลังจากที่นักวิ่งได้ส่งผลการวิ่งแล้ว

 สำหรับผู้สมัครที่ไม่ประสงค์จะส่งผลการวิ่ง รวมถึงไม่ต้องการรับเหรียญผู้พิชิต และเสื้อ Finisher (สำหรับ21K) สามารถติดต่อรับเสื้อวิ่งได้ที่ https://www.facebook.com/Jogandjoy 

ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขัน King's College Half Marathon 2022 ต้องขออภัยในความไม่สะดวกต่อนักวิ่งและขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเราเป็นอย่างดี

 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน King's College Half Marathon 2022

25 มกราคม พ.ศ 2565

"ระยะทางกับความประทับใจทุกเส้นทางที่ให้คุณได้มากกว่าความโชคดี"