RUN FOR HEALTH CHRITY MINI HALF MARATHON 2020 @MAE KLONG DAM

RUN FOR HEALTH CHRITY
MINI HALF MARATHON 2020
@เขื่อนแม่กลอง

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563

จุดเริ่มต้นและเส้นชัย
ณ ลานองค์พระ เขื่อนแม่กลอง

อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 25 พฤศจิกายน 2563

           เขื่อนแม่กลอง เดิมชื่อ เขื่อนวชิราลงกรณ ซึ่งเป็นชื่อที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ขนานนามว่า เขื่อนวชิราลงกรณ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 ต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อเป็น "เขื่อนแม่กลอง" เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2544
          เขื่อนแม่กลอง เป็นเขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่ของกรมชลประทาน ตั้งอยู่ที่ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สร้างขึ้นบนแม่น้ำแม่กลอง จากลำน้ำเดิมที่ไหลผ่านตำบลม่วงชุม แล้วลัดเลี้ยวออกทางซ้ายผ่านตัวเมืองท่าม่วง แล้วโค้งกลับเป็นรูปเกือกม้า ทางกรมชลประทานได้ทำการขุดลำน้ำขึ้นมาใหม่เป็นช่องลัดตรง มีความยาว 1,650 เมตร เพื่อเปลี่ยนทางเดินของน้ำให้ไหลผ่านเขื่อนจนกลายเป็นแม่น้ำแม่กลองสายปัจจุบัน ถือเป็นเขื่อนแห่งแรกของจังหวัดกาญจนบุรี ขึ้นกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง
          เขื่อนแม่กลองเป็นเขื่อนที่มีความสำคัญที่สุดในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่กลอง ครอบคลุมพื้นที่ 3 ล้านไร่ ในจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร
คลองเชื่อม เขื่อนแม่กลองมีคลองเชื่อมตั้งต้นจากช่องลัดเหนือเขื่อน มีประตูแบ่งน้ำเพื่อส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของแม่น้ำแม่กลอง

- คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย สามารถส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกได้ถึง 6 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร
- คลองสายใหญ่ฝั่งขวา สามารถส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกในจังหวัดกาญจนบุรี (ท่ามะกา) ราชบุรี และเพชรบุรี


          การเดิน-วิ่ง เป็นการออกกำลังกายที่ดีของทุกเพศทุกวัยและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ในการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญให้มีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีอายุ ยืนยาว และยังเป็นการประหยัดค่ารักษาพยาบาลอีกด้วย สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดโครงการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล RUN FOR HEALTH CHARITY MINI HALF MARATHON 2020 @MAEKUANG UDOMTHARA DAM ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 ณ เขื่อนแม่กลอง


วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นหนึ่งในกิจกรรมการครบรอบปีที่ 118 กรมชลประทาน และ ครบรอบ 50 ปีเขื่อนแม่กลอง

2. เป็นกิจกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจหลัง Covid-19 โดยใช้การแข่งขันกีฬามวลชนเป็นสื่อ ตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว "ไทยเที่ยวไทย"
3. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และส่งเสริมด้านสุขภาพให้ประชาชนโดยทั่วไปตลอดจนสมาชิกของสมาคมฯ ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
4. นำรายได้จากการจัดงานมาใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลของสมาคมฯ และสนับสนุนสวัสดิการการศึกษาต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน (ทุนลูกเกษตรกรเข้าศึกษาต่อด้านวิศวกรรมชลประทาน) และจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ โรงพยาบาลชลประทาน และโรงพยาบาลในพื้นที่ ตลอดจนจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนใกล้เคียง

ประเภทการแข่งขัน

HALF MARATHON 21.1 KM

ปล่อยตัวเวลา 05.15 น.
รับสมัครจำนวน 800 คน
ค่าสมัคร 800 บาท
Timing chips Systems by SportSplits Thailand (Chips start)
Cut Off 3 ชั่วโมง นับจากนักวิ่งคนสุดท้ายออกจากจุดสตาร์ท
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชาย
หญิง
อายุไม่เกิน 29 ปี
อายุไม่เกิน 29 ปี
อายุ 30-39 ปี
อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี
อายุ 40-49 ปี
อายุ 50 ปีขึ้นไป
อายุ 50 ปีขึ้นไป

-----------------------------------------

MINI MARATHON 10.5 KM
ปล่อยตัวเวลา 06.00 น.
รับสมัครจำนวน 1,200 คน
ค่าสมัคร 500 บาท
Timing chips Systems by SportSplits Thailand (Chips start)
Cut Off 1.30 ชั่วโมง นับจากนักวิ่งคนสุดท้ายออกจากจุดสตาร์ท
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชาย
หญิง
อายุไม่เกิน 15 ปี
อายุไม่เกิน 15 ปี
อายุ 16-29 ปี
อายุ 16-29 ปี
อายุ 30-39 ปี
อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี
อายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปี
อายุ 50 ปีขึ้นไป
อายุ 60 ปี ขึ้นไป

-----------------------------------------

VIP
เลือกวิ่งได้ 1 ระยะ (21K-10K-5K)
ปล่อยตัวตามระยะทางที่ลงวิ่ง (05.15 น. / 06.00 น./ 06.10 น.)
รับสมัครจำนวน 200 คน
ค่าสมัคร 2,000 บาท

-----------------------------------------

FUN RUN 5 KM

ปล่อยตัวเวลา 06.10 น.
รับสมัครจำนวน 800 คน
ค่าสมัคร 450 บาท
ไม่แบ่งกลุ่มอายุ / ไม่การแข่งขัน / ไม่มี Timing chips

REGISTRATION FEES / ค่าสมัคร

DISTANCEค่าสมัครSLOTS
 HALF MARATHON800 บาท800 คน
 MINI MARATHON500 บาท1,200 คน
 FUN RUN450 บาท800 คน
 VIP2,000 บาท200 คน
laugh ส่งเสื้อ+BIB+Chips+ถุง ทาง Kerry Express65 บาท/คนต้องสมัครก่อน 30 ต.ค..63

* ผู้สมัครทุกระยะที่เลือกการจัดส่งทาง Kerry Express การจัดส่งจะส่งเป็นรายบุคคล 1 ซอง ต่อ 1 นักวิ่ง (ไม่มีบริการส่งรวมหลายคนใน 1 ซอง) เริ่มส่ง 25-30 พฤศจิกายน 2563
* สมัครแล้วไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนได้ในภายหลัง

* การลงทะเบียนสมัครวิ่ง อาจปิดก่อนวันถึงกำหนด หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้

ถ้วยรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เงินรางวัล / เหรียญผู้พิชิต  / อื่นๆ​

ITEMS21K10K5K
ถ้วยรางวัลกลุ่มอายุ1-51-5-
เงินรางวัล1-5 ทุกกลุ่มอายุ1-5 Over All-
เสื้อที่ระลึกเสื้อกล้ามเสื้อคอกลมเสื้อคอกลม
เสื้อ Finisher 21K--
เหรียญผู้พิชิต
ประกันอุบัติเหตุ
Timing chip-App-
ถุงเป้ Goodie Bag
ประกาศเกียรติบัตร-
อาหาร-เครื่องดื่มCASH PRIZES / เงินรางวัล

ประเภทระยะทาง
อันดับ
21KM
ทุกกลุ่มอายุ
ชาย / หญิง
10KM
OVER ALL
ชาย / หญิง
อันดับที่ 15,000 บาท5,000 บาท
อันดับที่ 24,000 บาท4,000 บาท
อันดับที่ 33,000 บาท3,000 บาท
อันดับที่ 42,000 บาท2,000 บาท
อันดับที่ 52,000 บาท2,000 บาท

กติกาการแข่งขัน

          สนามวิ่งนี้เป็นสนามวิ่งนานาชาติอันทรงเกียรติ การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด ห้ามนักวิ่งที่ ไม่รู้แพ้ รู้ชนะ ไม่มีน้ำใจนักกีฬา เช่น โกงอายุ เปลี่ยนตัวผู้สมัคร วิ่งลัดหรือตัดเส้นทางวิ่งที่คณะกรรมการกำหนด ลงแข่งขันโดยเด็ดขาด ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร พ.ศ.2563 ลบ พ.ศ. เกิด พร้อมทั้งแสดงหลักฐาน Passport หรือ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ที่มี วัน-เดือน ปีเกิด ที่มีรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับถ้วยรางวัล นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์ นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่ด้านหน้าของตัวมองเห็นชัดเจน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลในกรณีที่นักวิ่งซ่อนหมายเลขประจำตัววิ่ง หรือพับ หรือการนำหมายเลข BIB Number ของผู้สมัครอื่นมาวิ่ง การติดเบอร์ผิดชื่อ ผิดเพศ ผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่า ผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภท กลุ่มอายุใด, นักวิ่งในประเภทระยะฮาล์ฟมาราธอน 21K ควรติดไฟคาดหัว  (Head Lamps) เพราะในเส้นทางวิ่งต้นๆ อาจะมีแสงสว่างที่ไม่เพียงพอก่อนพระอาทิตย์ขึ้น

การบริการ
 บริการน้ำดื่มในเส้นทางวิ่งและเส้นชัย ตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน
 บริการอาหาร ผลไม้ หลังเข้าเส้นชัย เป็น SET 1 คน/ชุด
 มีเจ้าหน้าที่พยาบาลพร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน คอยดูแลตลอดการแข่งขัน
 บริการรับฝากของ กรุณารับคืนภายในเวลา 09.30 น.
 มีลานจอดรถบริการนักวิ่งกว่า 1,200 คัน
 มีลานกางเต็นท์พักแรม ใกล้จุดปล่อยตัว โทรจองก่อน 30 พ.ย. ที่ 098-824-1317

Running New Normal
ภายในสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19


* ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศ และไม่เคยเดินทางกลับมาจากต่างประเทศในรอบ 14 วัน นับถึงวันวิ่ง
* จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งหมด 3,000 คน
* การปล่อยตัวออกจากจุดสตาร์ท ปล่อยตัวเป็น Wave ตามเพศ ตามกลุ่มอายุ ตามระยะทาง (จะแจ้งให้ทราบใน BIB)
* นักวิ่งควบคุมเวลา Pacer เปลี่ยนเป็นนักวิ่งอาสาพาเข้าเส้นชัย Sweeper
* ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ไม่รับสมัครหน้างานโดยเด็ดขาด
* ห้ามการซื้อ-ขาย BIB ต่อไปให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้ลงทะเบียนสมัครโดยเด็ดขาด
* ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องติดหมายเลข BIB ไว้ที่หน้าอกเสื้อให้มองเห็นชัดเจน
* คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์การเข้าพื้นที่จัดงาน เฉพาะผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เท่านั้น
* ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ยกเว้นในขณะวิ่ง *(พิธีกรจะแจ้งให้ถอด)
* ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องผ่านจุดคัดกรองตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ก่อนเข้าพื้นที่
* ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ในเช้าวันแข่งขัน
* ผู้เข้าแข่งขันต้องลงทะเบียนในแอปพลิเคชันการแข่งขัน Sport Splits Thailand ก่อนการแข่งขัน
* จับเวลาด้วย Chips Timing (Chips Start) รายงานผลการแข่งขันในแอปพลิเคชันการแข่งขัน Sport Splits Thailand
* การเข้าจุดสตาร์ท ผู้สมัครต้องเข้าเป็นกลุ่ม เป็น Wave ตามจำนวนและลำดับของการปล่อยตัว ซึ่งจะแจ้งใน BIB
* ในเส้นทางวิ่ง นักวิ่งควรรักษาระยะห่างกับนักวิ่งคนอื่นๆ อย่างน้อย 1 เมตร สามารถวิ่งแซงได้เมื่อนักวิ่งคนหน้าวิ่งช้ากว่าที่กำหนด
* หลังวิ่งเข้าเส้นชัยแล้ว นักวิ่งต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
* หลังเข้าเส้นชัย ไม่มีการเข้าคิวรับสถิติเวลาในการวิ่ง นักวิ่งต้องเข้าไปรับสถิติบน Sport Splits Thailand เท่านั้น
* นักวิ่งที่ชนะการแข่งขันในแต่ละประเภท ผลการแข่งขันจะติดบอร์ด ณ เต็นท์ตรวจสอบผลการแข่งขัน
* บริการอาหารกล่องหลังเข้าเส้นชัย นักวิ่ง 1 คน ต่ออาหาร 1 ชุดเท่านั้น
* การรับถ้วยรางวัล จะมอบหลังจากนักวิ่งแต่ละระยะทางเข้าเส้นชัย และตรวจสอบผลการแข่งขันแล้ว ณ เวทีเส้นชัย

กำหนดวัน
รับเสื้อ-เบอร์วิ่ง-Timing Chip-ถุงเป้

ไม่มีการรับของในเช้าวันแข่งขันโดยเด็ดขาด
ผู้สมัครที่ไม่เลือกการส่งทางไปรษณีย์ สามารถรับได้ใน
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 (เวลา 10.00 - 17.00 น.)
ณ สถานที่จัดงาน ลานองค์พระ เขื่อนแม่กลอง
โปรดนำ บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือข้อมูลการสมัครบนโทรศัพท์มือถือ หรือหลักฐานการชำระเงิน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
*** ไปรับแทนคนอื่น ต้องแสดงบัตรประชาชนของตน และข้อมูลการสมัครสมบูรณ์ บนโทรศัพท์มือถือของผู้สมัคร ต่อเจ้าหน้าที่ ***

บริการจัดส่ง เสื้อ-เบอร์วิ่ง-Chips ทาง Kerry Express ผู้สมัครต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มคนละ 65 บาท
และต้องสมัครภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563
การจัดส่งทางไปรษณีย์ จะเริ่มจัดส่ง 25-30 พฤศจิกายน 2563
ไม่บริการส่งจำนวนหลายคนในซองเดียวกัน

JOG&JOY สำนักงาน โทร. 02-721-6009 (09.00-17.00 น.) เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
Mobile : 098-824-1317, 086-391-8434
E-mail: cs@JogAndJoy.run

"ระยะทางกับความประทับใจทุกเส้นทางที่ให้คุณได้มากกว่าความโชคดี"