เมืองไทยเชียงใหม่มาราธอน ครั้งที่ 16

เมืองไทย
เชียงใหม่มาราธอน 2021

ครั้งที่ 16


วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564
ณ ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่


“หนึ่งในกิจกรรม เปิดเมืองประเทศ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว”
ภายในสถานการณ์การผ่อนคลาย COVID-19

ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน-กรรมการ-เจ้าหน้าที่ ต้องผ่านมาตรการ COVID-Free Setting

ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ก่อนวันที่ 10 ธันวาคม 2564
หรือหายจากโควิดแล้ว เกิน 1 เดือน นับถึงวันแข่งขัน 19 ธันวาคม 2564


เปิดรับสมัครรอบปกติ 1-30 พฤศจิกายน 2564

       ด้วยสถานการณ์ โควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวทั่วโลก แม้ประเทศไทยจะผ่านเหตุการณ์โรคระบาดและภัยธรรมชาติมานับครั้งไม่ถ้วน แต่ต้องยอมรับว่าครั้งนี้ รุนแรงมากที่สุด การท่องเที่ยวจะกลับมาเร็วที่สุดคือช่วงปลายปี 2564 หรือต้นปีหน้า แต่จะกลับมาในรูปแบบพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ นักท่องเที่ยวจะคำนึงถึงความปลอดภัย อีกทั้งในประเทศเองยังคงมาตรการในการจำกัดการเดินทาง การเคลื่อนย้ายและการรวมตัวของคนจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางวิกฤติประเทศไทยก็สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการควบคุมการแพร่ระบาดจนได้รับการยอมรับในระดับโลก ทำให้คนเชื่อมั่นอยากเดินทางมาประเทศไทย จุดขายเรื่องความปลอดภัย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จึงเป็นตัวชูโรงด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยหลังโควิด อีกหนึ่งจุดขายคือ เรื่องความคุ้นเคย ทั้งด้านวัฒนธรรมและอาหาร ตลอดจนจุดขายเรื่องความสวยงามของทั้งธรรมชาติที่ได้รับการฟื้นฟู และน้ำใจของคนไทยในการช่วยเหลือเกื้อกูล ก็เป็นอีกจุดขายของการท่องเที่ยว กีฬามวลชน เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ เป็นการรวมตัวของกลุ่มคนที่ผู้ที่มีวินัย ดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายฝึกซ้อมร่างกายเป็นประจำ ควบคุมการทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ การพักผ่อนที่ดี เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง โดยนักวิ่งกว่า 95% ที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ได้มุ่งเน้นเพื่อชัยชนะ แต่จะแข่งขันกับตัวเอง เป็นกีฬาที่ไม่ใช้อุปกรณ์ร่วมกัน ไม่มีการปะทะ เป็นกีฬาที่น่าเบื่อสำหรับคนดูจึงไม่มีคนดู ไม่มีการพนันขันต่อ มีแต่การกุศล ยิ่งใช้เวลาในการแข่งขันนาน ยิ่งทิ้งระยะห่างทางสังคม Social Distancing ซึ่งจะเห็นได้ว่า ตั้งแต่ COVID-19 ระบาดเข้ามาในประเทศไทย จากการสืบสวนโรคของผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั้งหมด ถึงวันนี้ ยังไม่พบผู้ติดเชื้อจากสนามกีฬามวลชน เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ หรือการวิ่งมาราธอน ดังนั้น หลังจากการผ่อนปรนการจัดกิจกรรมกีฬามวลชน เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้มาตรการความปลอดภัย Running New Normal “เปิดเมือง เปิดประเทศ แบบปลอดภัยผ่อนคลายกิจการ” ภายในสถานการณ์การผ่อนคลายโรคระบาด COVID-19


วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
1. เพื่อเป็นหนึ่งในกิจกรรม เปิดเมืองเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ โดยใช้การแข่งขันกีฬามวลชนเป็นสื่อ ตามนโยบายของรัฐบาล หลังการผ่อนคลาย Covid-19
2. เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Thailand Sports Tourism) และฟื้นฟูการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง
3. เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และสนับสนุนการพัฒนาเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก
4. เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนคนไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ

ประเภทของการแข่งขัน


MARATHON 42.195 Km.
ปล่อยตัว 03.00 น. Cut Off 7 ชั่วโมง
จุดเริ่มต้น ณ ข่วงประตูท่าแพ
เข้าเส้นชัยที่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.แม่ริม
รับสมัคร มาราธอนหน้าเก่า 700 คน, มาราธอนหน้าใหม่ 200 คน
รวม 900 คน แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชายหญิง
อายุ 18-39 ปีอายุ 18-39 ปี
อายุ 40-49 ปีอายุ 40-49 ปี
อายุ 50 ปีขึ้นไปอายุ 50 ปีขึ้นไป
มาราธอนหน้าใหม่ ชายมาราธอนหน้าใหม่ หญิง
 มาราธอนหน้าใหม่ หมายถึง นักวิ่งชาวไทย ที่ยังไม่เคยลง สนามมาราธอน และเทรล ระยะทาง 42.195 กม.หรือมากกว่า แม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตนี้ นับถึง 19 ธันวาคม 2564HALF MARATHON 21.1 Km.
ปล่อยตัว 04.00 น. Cut Off 3.30 ชั่วโมง
จุดเริ่มต้น ณ ข่วงประตูท่าแพ
เข้าเส้นชัยที่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.แม่ริม
รับสมัคร 1,000 คน แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชายหญิง
อายุ 18-29 ปีอายุ 18-29 ปี
อายุ 30-39 ปีอายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปีอายุ 40-49 ปี
อายุ 50 ปีขึ้นไปอายุ 50 ปีขึ้นไป

MINI MARATHON 10Km.
ปล่อยตัว 05.00 น. Cut Off 1.30 ชั่วโมง
จุดเริ่มต้น ณ ข่วงประตูท่าแพ เข้าเส้นชัยที่ข่วงประตูท่าแพ
รับสมัคร 1,600 คน แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชายหญิง
อายุ 15-29 ปีอายุ 15-29 ปี
อายุ 30-39 ปีอายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปีอายุ 40-49 ปี
อายุ 50 ปีขึ้นไปอายุ 50 ปีขึ้นไป

TIME START / CUT OFF 

START TIMEDISTANCEKMTIMING CHIPSCUT OFF
3 AMFull Marathon42.195 km.Chips start7 Hours/10AM
4 AMHalf Marathon21.100 km.Chips start3:30 Hours/7.30AM
5 AMMini Marathon10 km.Chips start1.30 Hours/6.30AM
 เวลา Cutoff เริ่มนับตั้งแต่นักวิ่งคนสุดท้าย ของ Wave สุดท้าย ในแต่ละระยะทาง ออกจากจุดสตาร์ทถ้วยรางวัล / เงินรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เหรียญผู้พิชิต / ประกาศเกียรติบัตร / อื่นๆ

รายการ42KMFirst42K21K10KM
ถ้วยรางวัล1-5 กลุ่มอายุ1-5 ช/ญ1-5 กลุ่มอายุ1-5 กลุ่มอายุ
เงินรางวัล1-5 กลุ่มอายุ1-5 ช/ญ1-5 Over All1-5 Over All
เสื้อที่ระลึก (SIZE)เสื้อกล้ามเสื้อกล้ามเสื้อกล้ามเสื้อกล้าม
เสื้อ Finisher 42K--
Timing chip
42K TOP100--
เหรียญผู้พิชิต
ถุง Goodie Bag
ประกาศเกียรติบัตร
ประกันอุบัติเหตุ
อาหาร-เครื่องดื่ม
     

เงินรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
ชาย / หญิง

อันดับ42K42K หน้าใหม่21K10K
 ทุกกลุ่มอายุชายไทย/หญิงไทยOver AllOver All
1.7,000.-5,000.-5,000.-3,000.-
2.5,000.-4,000.-4,000.-2,500.-
3.4,000.-3,000.-3,000.-2,000.-
4.3,000.-2,000.-2,000.-1,500.-
5.3,000.-2,000.-2,000.-1,500.-

หมายเหตุ
Arrow 
ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 ตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯ
Arrow การรับเงินรางวัล หลังจากฝ่ายจัดการแข่งขันได้ตรวจสอบภาพถ่าย และ VDO การแข่งขันแล้ว, ผู้ชนะการแข่งขันต้องรอรับด้วยตนเองเท่านั้น ห้ามฝากผู้อื่นรับรางวัล

Arrow นักวิ่งผู้ชนะการแข่งขันต้องเตรียมบัตรประชาชน และส่งมอบให้กรรมการ หลังจากประกาศผลการแข่งขัน
Arrow ห้ามการซื้อ-ขาย-โอน BIB ต่อไปให้บุคคลอื่น โดยเด็ดขาด การนำ BIB ของผู้อื่นมาวิ่ง คณะกรรมการขอตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลทุกชนิด


ค่าสมัคร สำหรับนักวิ่งชาวไทย

ประเภทระยะทาง1-30 พ.ย. 64จำกัดจำนวน
MARATHON1,200 บาท900 คน
มาราธอนหน้าใหม่ (เฉพาะคนไทย)1,000 บาท200 คน
HALF MARATHON900 THB1,000 คน
MINI MARATHON600 THB1,600 คน
smiley7 No BIB No Run ห้ามการ ซื้อ-ขาย-โอน BIB ต่อไปให้บุคคลอื่นโดยเด็ดขาด New
Consept Art

           “งัวล้อ” (วัวล้อ) คือ วัวเทียมเกวียนบรรทุกสิ่งของเป็นพาหนะทางบก งัวล้อนั้นถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมที่สำคัญมากในอดีตของชีวิตชาวเชียงใหม่เรา เพราะในอดีตเราใช้งัวล้อในชีวิตประจำวันเสมอ ทั้งในการทำเกษตร การเดินทางย้ายถิ่น การบรรทุกสินค้าไปค้าขายต่างถิ่น จนกระทั่งต่อมามีรถยนต์และรถบรรทุกเกิดขึ้น งัวล้อจึงถูกลดความสำคัญลง จนในปัจจุบันงัวล้อถูกทิ้งให้กลายเป็นเรื่องราวในหน้าประวัติศาสตร์ และสามารถพบเห็นได้ในลักษณะของงานประเพณีท้องถิ่นเท่านั้น และเกวียนที่ใช้เทียมวัวเองก็จะพบได้ในลักษณะของเครื่องประดับตกแต่งบ้านเรือน


           โดยในปีนี้การจัดการแข่งขันวิ่ง "เชียงใหม่มาราธอน ครั้งที่ 16" นั้นตรงกับปีนักษัตรฉลู (ปีวัว หรือปีงัวในภาษาเหนือ) และเพื่อระลึกถึงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ผ่ายจัดการแข่งขันจึงได้นำสัญลักษณ์ปีนักษัตรฉลู และเรื่องราวของงัวล้อ มาเป็นแนวคิดในการออกแบบของที่ระลึก (เสื้อวิ่ง-เสื้อ Finisher-เหรียญผู้พิชิต) ให้กับผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในปีนี้

COVID FREE SETTING
NEW NORMAL EVENT MARATHON

ภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19
ลดจำนวนนักวิ่ง-ผ่านจุดคัดกรอง-สวมหน้ากากก่อนวิ่ง-ลดการสัมผัส-รักษาระยะห่าง


Arrow ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน-กรรมการ-เจ้าหน้าที่ ต้องผ่านมาตรการ COVID-Free Setting ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ก่อนวันที่ 10 ธันวาคม 2564 หรือหายจากโควิดแล้ว เกิน 1 เดือน นับถึงวันแข่งขัน 19 ธันวาคม 2564
Arrow ลดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงไม่เกิน 4,000 คน (42K=1,200 / 21K=1,200 / 10K=1,600)
Arrow งดกิจกรรมกองเชียร์ในเส้นทางวิ่ง งดการวิ่งในประเภทเด็ก (ล่นละอ่อนต่อนแต่น) งดกิจกรรมการประกวดนักวิ่งแฟนซี
Arrow งดนักวิ่งควบคุมเวลา Pacer เปลี่ยนเป็นนักวิ่งอาสาพาเข้าเส้นชัย (Sweeper)
Arrow ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องมีอายุตรงตามกลุ่ม และระยะทางที่สมัคร โดยใช้ ปี พ.ศ. 2564 ลบด้วย ปี พ.ศ. เกิด
Arrow ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ไม่รับสมัครหน้างานโดยเด็ดขาด
Arrow ห้ามการ ซื้อ-ขาย-โอน BIB ต่อไปให้บุคคลอื่นโดยเด็ดขาด
Arrow ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องติดหมายเลข BIB ไว้ที่หน้าอกเสื้อให้มองเห็นชัดเจน
Arrow คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์การเข้าพื้นที่จัดงาน เฉพาะผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เท่านั้น หากมีผู้ติดตามต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน ครบตามเกณฑ์ 
Arrow ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ยกเว้นในขณะวิ่ง (พิธีกรจะแจ้งให้ถอดหน้ากากอนามัยก่อนปล่อยตัว)
Arrow ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องผ่านจุดคัดกรองตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ก่อนเข้าพื้นที่
Arrow ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องโหลดแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” เพื่อลงทะเบียนให้ ศบค. สามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหว ได้ตลอดเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม
Arrow การเข้าจุดสตาร์ท ผู้สมัครต้องเข้าเป็นกลุ่ม เป็น Wave ตามจำนวนและลำดับของการปล่อยตัว ซึ่งจะแจ้งในคู่มือการวิ่ง
Arrow การปล่อยตัวออกจากจุดสตาร์ท ปล่อยตัวเป็น Wave (ตามเพศ-กลุ่มอายุ-ระยะทาง) *กำหนดที่แน่นนอน จะแจ้งให้ทราบในคู่มือการแข่งขัน
Arrow จับเวลาด้วย Chips Timing (Chips Start) รายงานผลหลังนักวิ่งคนสุดท้ายเข้าเส้นชัย (บนเว็บไซต์)
Arrow เวลา Cut Off จะเริ่มนับ เมื่อนักวิ่ง คนสุดท้ายของ Wave สุดท้าย ของแต่ละระยะทางออกจากจุดสตาร์ท
Arrow ในเส้นทางวิ่ง นักวิ่งควรรักษาระยะห่างกับนักวิ่งคนอื่นๆ อย่างน้อย 1 เมตร สามารถวิ่งแซงได้เมื่อนักวิ่งคนหน้าวิ่งช้ากว่า
Arrow นักวิ่งในระยะ 42K และ 21K ปล่อยตัวที่ประตูท่าแพ เข้าเส้นชัย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร อ.แม่ริม
Arrow นักวิ่งในระยะ 42K และ 21K มีรถบริการรับฝากของ ก่อนปล่อยตัว เพื่อนำไปยังเส้นชัย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร อ.แม่ริม
Arrow นักวิ่งในระยะ 10K ปล่อยตัวที่ประตูท่าแพ เข้าเส้นชัย ณ ประตูท่าแพ
Arrow การดื่มน้ำในเส้นทางวิ่ง บริการเป็นขวดขนาดเล็กปิดผนึก ลดการสัมผัส นักวิ่งต้องเปิดขวดน้ำเอง (งดน้ำแข็ง)
Arrow นักวิ่งที่เข้าถึงเส้นชัยแล้ว ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลา เพื่อรับการบริการอื่นๆ (แจกฟรีหลังเส้นชัย)
Arrow หลังเข้าเส้นชัย ไม่มีการเข้าคิวรับสถิติเวลาในการวิ่ง นักวิ่งต้องเข้าไปรับสถิติบนเว็บไซต์เท่านั้น ด้วยโทรศัพท์มือถือของตัวเอง
Arrow นักวิ่งที่ชนะการแข่งขันในแต่ละประเภท ผลการแข่งขันจะติดบอร์ด ณ เต็นท์ตรวจสอบผลการแข่งขัน
Arrow บริการอาหารกล่องหลังเข้าเส้นชัย นักวิ่ง 1 คน ต่ออาหาร 1 ชุด (งดทานอาหารในบริเวณงาน)
Arrow ด้วยระบบการปล่อยตัวไม่พร้อมกัน นักวิ่งต้องรอการประมวลผลการแข่งขัน ห้ามเร่งรัด  การรับถ้วยรางวัล จะมอบหลังจากนักวิ่งแต่ละระยะทางเข้าเส้นชัย และตรวจสอบผลการแข่งขันแล้ว ณ เวทีเส้นชัยตามระยะ 42K และ 21K มอบ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร อ.แม่ริม 10K มอบรางวัล ณ ข่วงประตูท่าแพ


กำหนดวัน EXPO DAY
รับเสื้อ-เบอร์วิ่ง-Chip

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00-19.00 น.
สำหรับนักวิ่งในเชียงใหม่และใกล้เคียง

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564  เวลา 10.00-19.00 น.
สำหรับนักวิ่งต่างจังหวัดที่เดินทางมาไกล

" ผู้สมัครทุกท่านต้องแสดงข้อมูลการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณะสุขกำหนดต่อเจ้าหน้าที่ "

ณ สถานที่จัดงาน ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่
โปรดนำ บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือข้อมูลการสมัครบนโทรศัพท์มือถือ หรือหลักฐานการชำระเงิน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
*** ไปรับแทนคนอื่น ต้องแสดงบัตรประชาชนของตน และข้อมูลการสมัครสมบูรณ์ บนโทรศัพท์มือถือของผู้สมัคร ต่อเจ้าหน้าที่ ***

รายการแข่งขันนี้ ไม่บริการจัดส่งทางไปรษณีย์

JOG&JOY สำนักงาน โทร. 02 721 6008-9 (09.00-17.00 น.) เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
Mobile : 098-8241317, 086-3918434
E-mail: cs@JogAndJoy.run

"ระยะทางกับความประทับใจทุกเส้นทางที่ให้คุณได้มากกว่าความโชคดี"