ชะอำ บิกินี่ บีชรัน 2023

หาดชะอำ บิกินีบีชรัน 2023

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566
จุดเริ่มต้นและเส้นชัย
ณ หาดทรายหน้าโรงแรมลองบีช ชะอำ
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

          รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Thailand Sports Tourism) โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ให้จัดรายการแข่งขันมหกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ทุกประเภทกีฬา ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ เพื่อสร้างรายได้ให้กับการท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่องตลอดปี เพื่อกระจายไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
          หาดชะอำ เมืองท่องเที่ยวทางทะเลสำคัญของไทย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย การเดินทางสะดวก เพราะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ จากความสำเร็จในการจัดการแข่งขันวิ่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวรายการ “หาดชะอำ 14K” ต่อเนื่องมาหลายปี ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อรายการเป็น “หาดชะอำ บิกินีบีชรัน” โดยมีการวิ่งในประเภทบิกินี เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งประเภทของการแข่งขัน และจัดต่อเนื่อง 13 ปีผ่านมา โดยความร่วมมือของ จังหวัดเพชรบุรี, เทศบาลเมืองชะอำ, สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตก, สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี, สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี, หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี, โดย JOG&JOY ฝ่ายจัดการแข่งขันได้พัฒนาปรับปรุงรายการแข่งขันนี้อย่างต่อเนื่อง ต่อมาได้เพิ่มประเภทระยะทางวิ่งฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. ขึ้นมาเพื่อสร้างให้สนามนี้เป็นสนามวิ่งระยะไกลนานาชาติมากกว่าเดิม โดยในแต่ละปีก็มีผู้สนับสนุนภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวสลับสับเปลี่ยนไป
          ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา ทำให้ต้องงดจัดการแข่งขันไป 2 ครั้ง (ในปี 2021-2022) โดยในปีนี้ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ได้สอบถามกันมามากมาย JOG&JOY ฝ่ายจัดการแข่งขันจึงได้นำรายการวิ่ง “หาดชะอำบิกินีบีชรัน 2023” กลับขึ้นมาจัดอีกครั้งหนึ่ง . . .


วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
1. เพื่อเป็นกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว หาดชะอำ, จังหวัดเพชรบุรี
2. เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Thailand Sports Tourism) ตามนโยบายของรัฐบาล
3. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในรูปแบบใหม่ ให้สอดคล้องกับเมืองท่องเที่ยวชายทะเล คือการวิ่ง บิกินีบีชรัน
4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ และยกระดับการจัดการแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอนนานาชาติ ให้กับหาดชะอำ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไป ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ

ประเภทการแข่งขัน

HALF MARATHON 21.1 KM

วิ่งถนน 19.6 km.+หาดทราย 1.5 km.
ปล่อยตัวเวลา 05.00 น.
รับสมัครจำนวน 500 คน
ค่าสมัคร 900 บาท
Timing chips Systems
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชายหญิง
อายุ 18-29 ปีอายุ 18-29 ปี
อายุ 30-39 ปีอายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปีอายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปีอายุ 50 ปีขึ้นไป
อายุ 60 ปีขึ้นไป MINI MARATHON 10 KM

STANDARD (นักวิ่งทั่วไป) / BIKINI (ใส่ชุดบิกินี)
วิ่งถนน 8.5 km.+หาดทราย 1.5 km.
ปล่อยตัวเวลา 05.50 น.
รับสมัครจำนวน 700 คน
ค่าสมัคร 600 บาท
Timing chips Systems
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชาย/MALEหญิง/FEMALE
BIKINI ชาย OpenBIKINI หญิง Open
STANDARD อายุไม่เกิน 19 ปีSTANDARD อายุไม่เกิน 19 ปี
STANDARD อายุ 20-29 ปีSTANDARD อายุ 20-29 ปี
STANDARD อายุ 30-39 ปีSTANDARD อายุ 30-39 ปี
STANDARD อายุ 40-49 ปีSTANDARD อายุ 40-49 ปี
STANDARD อายุ 50-59 ปีSTANDARD อายุ 50 ปีขึ้นไป
STANDARD อายุ 60 ปีขึ้นไป FUN RUN 5 KM

วิ่งถนน 3.5 km.+หาดทราย 1.5 km.
ปล่อยตัวเวลา 05.50 น.
รับสมัครจำนวน 300 คน
ค่าสมัคร 550 บาท
ไม่แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขัน

ไม่แบ่งกลุ่มอายุ / ไม่มีการแข่งขัน


ถ้วยรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เงินรางวัล / เหรียญผู้พิชิต  / อื่นๆ

ITEMS21K10KBIKINI 10K5K
ถ้วยรางวัลกลุ่มอายุ1-51-51-5-
เงินรางวัลOver All 1-5Over All 1-5Over All 1-5-
เสื้อวิ่งที่ระลึก
เสื้อ Finisher---
เหรียญผู้พิชิต
ประกันอุบัติเหตุ
Timing chip-
ถุงเป้ Goodie Bag
ประกาศเกียรติบัตร-
อาหาร-เครื่องดื่ม


CASH PRIZES / เงินรางวัล :

ประเภทระยะทาง
อันดับ
21K
Over All ชาย / หญิง
10K Standard
Over All ชาย / หญิง
10K Bikini
Over All ชาย / หญิง
อันดับที่ 15,000 บาท5,000 บาท5,000 บาท
อันดับที่ 24,000 บาท4,000 บาท4,000 บาท
อันดับที่ 33,000 บาท3,000 บาท3,000 บาท
อันดับที่ 42,000 บาท2,000 บาท2,000 บาท
อันดับที่่ 52,000 บาท2,000 บาท2,000 บาท

หมายเหตุ :
* ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯ


นักวิ่งจริง สมัครจริง วิ่ง 10K จริงๆ
ไม่ใช่ตัวแสดงหรือนางแบบ

นักวิ่งสาวไทย อดีตแชมป์ 10K Cha Am BIKINI Beach Run
Arrow 2021-2022 งดจัด Covid-19
Arrow 2020 - ปิยะนุช สุขชาติ (หมูน้อย)
Arrow 2019 - สุกัญญา จันทะใส
Arrow 2018 - สุกัญญา จันทะใส
Arrow 2017 - สุกัญญา จันทะใส
Arrow 2016 - Susan Jemutai Kosket
Arrow 2015 - อรนุช เอี่ยมเทศ (อัง)
Arrow 2014 - พัชรี ไชยทองศรี (นุช)
Arrow 2013 - อรอนงค์ วงศร (ครูขม)


Arrow ชุดวิ่ง BIKINI เพื่อการแข่งขันรับรางวัล ต้องเป็นชุด 2 ชิ้น กางเกงต้องไม่มีขาเท่านั้น
Arrow สำหรับผู้สมัครที่ไม่ต้องการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ สามารถสวมใส่ชุดวิ่งได้ตามความเพึงพอใจ
Arrow STANDARD TYPE กลุ่มอายุ หมายถึงนักวิ่งที่สวมใส่ชุดวิ่งตามปกติทั่วไป

กำหนดวัน
รับเสื้อ-เบอร์วิ่ง-Timing chips
วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 (เวลา 10.00 - 19.00 น.)
ณ สถานที่จัดงาน โรงแรมลองบีช หาดชะอำเหนือ

โปรดนำหลักฐานการรับสมัคร หรือแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานการชำระเงิน
ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
รับแทนคนอื่น ต้องแสดงบัตรประชาชนของตนและอีเมลยืนยันการสมัครสมบูรณ์ของผู้สมัคร

รายการแข่งขันนี้ ไม่มีบริการจัดส่ง เสื้อ-เบอร์วิ่ง ทางไปรษณีย์
โปรดรับของตาม วัน-เวลา ที่กำหนด
JOG&JOY โทร. 02-721-6009, 098-824-1317, 086-391-8434

"ระยะทางกับความประทับใจทุกเส้นทางที่ให้คุณได้มากกว่าความโชคดี"